6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نحوه مراقبت و نگهداری از پد سلولزی گلخانه

1- استفاده از فیلتر
به منظور جلوگیری به عمل آوردن از جمع شدن رسوبات روی پد سلولزی بهتر است پیش از ورود آب به سیستم از فیلتر استفاده نمود.

2- کاهش دفعات خاموش و روشن کردن سیستم
به منظور جلوگیری به عمل آوردن از رسوب های بیشتر روی پد سلولزی می بایست تا حد امکان از تعداد دفعات روشن و خاموش کردن سیستم خنک کاری گلخانه کاست تا رسوب بیشتری روی آن ها شکل نگیرد.

3- شستشوی پد سلولزی توسط آب
به منظور افزایش طول عمر پد سلولزی می توان به صورت دوره ای پدهای سلولزی را با آب مورد شستشو قرار داد و آن را تمیز نگه داشت.

4-عدم استفاده از آب شور
بایستی در نظر داشت که آب شور یا بازیافتی، آب کلردار و معدنی سبب رسوب گذاری روی پد سلولزی می گردد و باعث می شود تا راندمان سیستم سرمایشی آن با افت چشمگیری مواجه گردند.

با رعایت تمامی این موارد می توان به خوبی از پد سلولزی گلخانه ای مراقبت و نگهداری نمود تا به این منظور با نظافت و تعویض پدهای سلولزی به عمر مفید آن ها تا حد بسیار زیادی افزود.

About Author