10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

مکانیزاسیون کشاورزی (4)

نقش و اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی

بخش کشاورزی با توجه به پتانسیل های بالای آن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور به لحاظ نقش داشتن در تامین تولید ناخالص داخلی اشتغال و تامین غذا می باشد. اما همواره مشکلات عدیده ای گریبانگیراین بخش بوده است که یکی از مهم ترین این مشکلات،عدم استفاده بهینه از فناوری در مراحل مختلف تولید می باشد و متاسفانه به دلائل مختلف همچون عدم یکپارچگی اراضی،عدم سازگاری و تطابق ماشین آلات با شرایط کشور،ضعف بنیه مالی کشاورزان،سطح پایین سواد کشاورزان و … ضریب مکانیزاسیون در کشور پایین است و بخش کشاورزی ایران،وضعیت مناسبی از این حیث ندارد.

گسترش روز افزون جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک و لزوم افزایش تولید محصولات کشاورزی برای جمعیت رو به گسترش،بر اهمیت توجه به امر مکانیزاسیون به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش تولید می افزاید.وقتی از مکانیزاسیون کشاورزی صحبت به میان می آید،اکثرا به فکر کاربرد و استفاده از موتورهای احتراق  داخلی و یا از آخرین مدل های ماشین های کشاورزی استفاده شود.مکانیزاسون کشاورزی نوعی رویکرد است که موجبات تبدیل و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی را فراهم می سازد و در واقع به دنبال کاربرد فناوری های مناسب مکانیکی در بخش کشاورزی به جای نیروی انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار در کشاورزی است.

افزایش تولید محصولات دکشاورزی در واحد سطح و بهبود کیفیت محصولات و جلب اعتماد بازار،فقط در سایه مجهز شدن به وسایل و امکانات پیشرفته و به موازات آن تقویت نظام مدیریتی امکان پذیر است،به ویژه آنکه افزایش تولید در واحد سطح به مفهوم تولید انبوه و کاهش قیمت تمام شده است.به همین خاطر کاربردخاطر کاربرد فن ئآوری های نوین می تواند ضمن افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح،موجب کاهش هزینه های تولید و متعاقب آن منجر به کاهش قیمت تمام شده این محصولات با ارزش گردد،چرا که پایین بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی،ضمن آنکه رضایت مندی کامل کشاورزان و نیز مردم جامعه را فراهم می نماید،بازار مطمئن و مناسبی را برای صادرات این محصولات ایجاد نماید.

مکانیزاسیون کشاورزی در ایران دارای قابلیت های فراوانی می باشد و تولیدکنندگان و تامین کنندگان متعددی در عرصه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران به فعالیت مشغول می باشند.از مهم ترین قابلیت های این بخش در کشور می توان به وجود قابلیت های تولید اکثر ماشین های کشاورزی داخل کشور،وجود زمینه های توسعه و گسترش واحدهای مکانیزاسیون،وجود زمینه های مناسب برای انتقال و به کارگیری فن آوری های مناسب،وجود نیروهای متخصص و تحصیل کرده دانشگاهی در بخش کشاورزی،وجود قابلیت های آزمون،ارزیابی و استاندارد سازی ماشین ها و ادوات کشاورزی در داخل کشور و وجود انگیزه و علاقه مندی کشاورزان برای به کارگیری ماشین های کشاورزی در فرآیند تولید اشاره نمود.اما هنوز این بخش با مشکلات فراوانی مواجه می باشد که برای رفع آن ها نیاز به برنامه ریزی دقیق و اصولی در این بخش و سایر بخش های مرتبط با آن وجود دارد.

ادامه دارد…

مکانیزاسیون کشاورزی (5)

About Author