10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

مکانیزاسیون کشاورزی (3)

به طور کلی رویدادهای مهم و روند تحولات موثر در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ایران را می توان به شرح زیر بیان نمود:

دهه اول (1300-1309)

_ورود دو دستگاه تراکتور چرخ زنجیری به بوشهر در سال 1303،

_ورود یک دستگاه تراکتور به مدرسه عالی فلاحت(1308).

دهه دوم (1310_1319) 

_توسعه مکانیزاسیون از طریق کارخانه های قند کرج_ورامین_شازند اراک،

_ایجاد بانک فلاحتی و صنعتی ایران،

_تشکیل شرکت شیبار(1316)،

_تدوبن و اجرای طرح مکانیزاسیون کشاورزی (1316).

دهه سوم (1320_1329)

_تشکیل وزارت کشاورزی (1320)،

_تشکیل صندوق کشاورزی روستایی،

_توسعه شرکت های مکانیزاسیون شیار و ایجاد تنوع مارک و مدل ماشین های کشاورزی.

دهه چهارم(1330_1339)

_تشکیل بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی (1330)،

_تاسیس اداره کل مهندس زراعی (1333)،

_تاسیس کشت و صنعت ها.

دهه پنجم (1340_1349)

_تاسیس شرکت اشتاد ایران جهت ساخت تیلر و ادوات مربوطه(1340)،

_ایجادمراکزآموزشی ماشینهای کشاورزی و حفاظت خاک(1340)،

_اجرای قانون اصلاحات ارضی(1341)،

_تاسیس سازمان عمران قزوین و رشت (1341)،

ایجاد بانک توسعه کشاورزی ایران که شرکت های مختلفی را شامل می شد از جمله شرکت سهامی ماشین های فلاحتی به منظور وارد کردن  ماشین های کشاورزی و خدمات پس از فروش آن و دیگری شرکت سهامی آبیاری ایران به منظور تهیه وسایل و پمپ های آبیاری و موتورهای آن،

_ایجاد شرکت های سهامی زراعی،تعاونی های تولید،

_ایجاد مرکز بررسی و آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی (1346)،

_بهره برداری اولین کارخانه تراکتورسازی ایران (تبریز) با مونتاژ و عرضه تراکتورهای رومانی (1349)،

_تاسیس شرکت کمباین سازی ایران در اراک (1349 با نام اولیه ایران جاندیر).

دهه ششم (1350_1359)

_تولید سالیانه ده هزار دستگاه تراکتور رومانی،

_ایجاد کارخانه تراکتورسازی مسی فرگوسن به منظور تغییر تکنولوژی و افزایش تولید تراکتور،

_عضویت ایران در طرح شبکه منطقه ای ماشین های کشاورزی (1356)،

_ایجاد موسسه تحقیقات کشاورزی فنی و مهندسی (1357).

دهه هفنم (1360_1369)

_تولید،تامین و توزیع تراکتور به صورت انبوه (توزیع بیش از یکصد و بیست هزار دستگاه طی سال های (61_64)،

_اجرای طرح محوری گندم  به منظور توسعه مکانیزاسیون و افزایش عملکرد،

_ایجاد تعداد زیادی کارگاه و واحدهای تولید کننده ادوات کشاورزی در کشور و رفع نیازهای متداول در حد خودکفائی.

دهه هشتم (1370_1379)

_اجرای طرح های زیربنایی آب و خاک و یکپارچه سازی،

_تاسیس شرکت کمباین سازی سهند آذربایجان (1373)،

_ایجاد مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی جهت سازماندهی زیربخش های مختلف مکانیزاسیون کشور در وزارت کشاورزی و اقدام درجهت آن ها،

_معرفی و توسعه ادوات جدید کشاورزی در قالب طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی(در برنامه)

_ایجادوزارت جهاد کشاورزی به منظور تمرکز بیشتر،حذف موازی کاری ها و تسریع در امور(1379)،

_تاسیس و شروع به فعالیت کارخانه های تولید تراکتورهای کوچک باغی و شالیزار در ارومیه،جیرفت،کرمان و سمنان در این دهه.

دهه نهم (…_1380)

_تولید و توزیع 12981 دستگاه تراکتور و کمباین (1380)،

_بهره برداری از کارخانه تراکتورسازی کردستان(1383)،

_تامین و انتقال فناوری 1500 دستگاه تراکتورهخای سنگین بالای 140 اسب بخار در سه مدل نیوهلند،مسی فرگوسن و والترا،

_تامین و انتقال فناوری 500 دستگاه تراکتور ویژه شالیزار با توان 34 اسب بخار،

_تامین و توزیع دستگاه ماشین نشاکار مکانیزه برای شالیزارها،

_تامین و انتقال فناوری 249 کمباین سنگین 54  دستگاه کمباین نیمه سنگین در مدل های نیوهلند،کلاس و جاندیر،

_عرضه و توسعه به کارگیری کمبینات ها برای خاک ورزی و کشت محصولات.

ادامه دارد…

مکانیزاسیون کشاورزی (4)

About Author