27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

من یک تمبر هستم

بزرگی می گفت : مانند تمبر پستی باشید؛ به یک چیزی بچسبید تا به مقصد برسید.

✏️📜 اما تمبر چیست و چه کارکردی دارد؟ تمبر پستی مدرکی چاپی است که نشان‌دهندهٔ پیش‌پرداخت مبلغی برای خدمات پُستی است.

تمبر معمولاً به‌صورت کاغذی کوچک و چهارگوش تهیه می‌شود که در چهارسوی آن، حالت دندانه‌دار دارد و در پشت آن چسبی خاص مالیده شده که با برخورد آب، خاصیت چسبندگی پیدا می‌کند. همین؟ بله همین.

کاغذی چهارگوش که با نیم قطره ای آب ظرفیت چسبندگی پیدا می کند، و یک نامه را یک پیام را که برای خودش جهانی دارد از مبدأ به مقصد می رساند!

گاه این تمبر برای مردم از نامه دوست داشتنی تر است!

من یک اشاره می‌کنم تو خودت روی آن کار کن!

برخی ها به اندازه یک تمبر پستی برای پیام رسانی اثربخش نیستند!! -از بس تعلل و تردید و.. -از بس بی برنامه و سرگردان و -مدام از این پیام به آن پیام، از این گروه به آن گروه.!

–اولی: این تمبر چسبندگی ندارد، بنداز دور!

دومی:یک ذره دارد بزن رو پاکت شاید بچسبه!

اولی: نه بابا ارزشش رو نداره، نامه مهمه به مقصد نمی رسونه!

همین را می خواستی؟ خب خودت را جمع و جور کن به یک نامه بچسب و تا انتها برو و به مقصد برسون!

قبول دارم برخی نامه ها پول دارند برخی نامه ها زور؛ برخی نامه ها سست اند و وصله ناجور؛

البته برخی نامه ها فقیرند اما ممکنه مهم باشند و برای تو هیچی نداشته باشند، هیچی! تازه ممکنه تهمت و توهین و.. اما اگه خوب اند بچسب و تا انتها برو، بذار تو عمرت یک نامه را به انتها رسونده باشی!

صد نامه نوشتم من صد راه نشان دادم/یا نامه نمی خوانی یا راه نمیدانی!

About Author