27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

مناسبت 13 رجب

شعرخوانی’غرورانگیزوجالب

*این شاعرقمی’سیدحمیدرضابرقعی’در*
*مدح مولایمان،امیرالمومنین علی(ع)*
*نمونه دگرنداشتته است…‌‌…‌‼️‼️*
💐💚 💐💚 💐💚 💐💚*

*”میلادباسعادت مولای متقیان امیر”*
*”مؤمنان، مظهر علم وعزت عدالت”*
*”شجاعت صداقت وسعادت حضرت”*
*”علی(ع)،روزپدوروزمردرا بر تمامی”*
*”مردان وپدران عزیزوشریف،بویژه”*
*پدران معزز🌷شهدای والامقام🌷*
*🍀”فرخنده،خجسته ومبارکباد”🍀*
*🔻”امیدوارم بااستعانت ازخداوند”*
*”متعال وسرلوحه قرار دادن منش و”*
*”سیرهءزندگی آن امام همام وائمهء”*
*اطهار(ع)درتمام مراحل وابعادزندگی*
*”ودر خدمتگزاری به مردم، و جامعه”*
*موفق،موید،منصورونیکفرجام باشید*

دکتر رضوی ☘️

About Author