2 تیر 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

مقابله با سرمازدگی

جلگیری از سرمازدگی کشاورزی پایدار

جلگیری از سرمازدگی کشاورزی پایدار

تمهیدات لازم برای مقابله با خطر سرمازدگی و یخبندان در باغات ، مزارع زعفران، واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی

الف)باغات، مزارع زعفران:
1-توقف عملیات هرس در باغات تا رفع خطر سرما
2- توقف عملیات جابجایی نهال
3- پوشش نهال های حساس به ویژه محل پیوند نهال ها (نهال های گردوی پیوندی و…)
4- عدم انجام آبیاری به ویژه در مناطقی که پیش بینی کاهش دما به منفی 8 درجه سانتی گراد و پایین تر شده است
5- توقف هر گونه عملیات خاک ورزی در باغات، چالکود ، کانال کود، شکستن لایه های هاردپن و… تا رفع خطر سرما
6- حفاظت از سیستم های آبیاری و تخلیه آب سیستم ها و لوله ها
ب) واحدهای گلخانه ای در حال احداث :
1. به تعویق انداختن نصب پوشش سقف گلخانه
2. درصورت اجرای پوشش گلخانه، لازم است نسبت به تعبیه و فعال سازی سیستم حرارتی( هیتر و ..) در زمان بارش برف اقدام گردد.
3. عایق بندی لوله های سوخت و آب
4. تخلیه لوله های آب رسانی

ج) واحدهای گلخانه ای فعال و واحدهای پرورش قارچ :
1. تعبیه و راه اندازی موتور برق اضطراری و اطمینان از کارکرد صحیح آن قبل از وقوع سرما و یخبندان
2. ذخیره سازی سوخت مایع در واحدهای گازسوز
3. مجهز کردن سیستم گرمایشی(هیتر) به مشعل های دوگانه سوز
4. عایق بندی مخازن سوخت، لوله های سوخت و لوله های آب
5. کنترل و بازرسی سیستم های حرارتی و احیانا” تعمیر آن و اطمینان از کارکرد صحیح آن
6. کنترل کارکرد صحیح سیستم های اتوماسیون
7. دوپوش نمودن پوشش گلخانه با اولویت دیواره های جانبی
8. بازبینی پوشش گلخانه و اطمینان از سالم بودن آن
9. متعادل نمودن دمای محیط گلخانه به علت اختلاف دمای روز و شب
10. تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخ زدگی مخازن داخل گلخانه (مخازن آب ،سوخت ،تغذیه و غیره)
11. حضور دائم نگهبان و مسئول فنی جهت کنترل سیستم حرارتی و روشنایی در واحد تولیدی علی الخصوص در شب های برفی و یخبندان
12. استفاده از یک لوله هواکش 4 اینچ در کنار مشعل های گازوئیل سوز
13. هرس درختانی که گلخانه ها در سایه انداز آن ها قرار گرفته اند به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از شکستگی تنه و شاخه درختان به علت سنگینی بار برف
14. برف روبی مداوم به منظور جلوگیری از انباشت بار برف در گلخانه های سنتی و چوبی
15. پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از یخ زدگی بستر کشت و مواد اولیه تولید بستر کشت قارچ خوراکی

د)- بخش گل و گیاهان زینتی فضای باز
– استفاده از کاه و کلش در بین درخت و درختچه های زینتی جهت حفظ گرمای خاک.
– استفاده از بخاری های باغی و دستگاه های تولید مه یا دود به منظور افزایش دما در محیط باغ به هنگام وقوع سرما.
– انجام تمهیدات لازم جهت مصون سازی گل و گیاهان زینتی در زمان بارش برف یا تگرگ.
– مراقبت بهینه از بذور در حال رشد یا نهال های جوان که آسیب پذیری بیشتری دارند در زمان بروز سرما

About Author