18 آذر 1402

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

مصداق کار سیاسی صحیح؛ باشگاه کشاورزان جوان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ما معتقدیم مصداق کار سیاسی صحیح و سالم، همین مدل اقدامات است و حضرت علی علیه السلام نیز درباره حرکت سیاسی صحیح می فرمایند: حرکت سیاسی نباید برای افزونی ثروت و قدرت بلکه باید برای اصلاح امور و کمک به مظلومان و محرومان باشد. وی تاکید کرد: اینکه چند جوان به صورت آتش به اختیار بدون آنکه معطل مسئولان و دستگاه های مختلف بمانند مشغول رصد مشکلات روستاها و یافتن راه حل برای آنها هستند مصداق کار فرهنگی تمیز و فعالیت صحیح سیاسی است وباید تلاش کرد تا این مدل اقدامات گسترش پیدا کند.

About Author