10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

مستند عجیب راکفلرها در کشاورزی ایران

نفوذ راکفلرها در کشاورزی ایران

 

وزارت کشاورزی و راکفلر ها..!

با حضور و نفوذ آمریکایی ها بعد از اجرای اصل چهار ترومن و اجرای اصلاحات ارضی چقدر آشنایی داریم؟

وزرای کشاورزی بعد از انقلاب را چقدر می شناسیم؟

بزرگترین جایزه کشاورزی جمهوری اسلامی به چه کسانی تعلق گرفته است و چرا؟

این کلیپ اگر چه تبیین کننده همه برنامه ریزی آمریکا و دخالت آنها در تاریخ کشاورزی ایران نیست،

اما آنچه در این مستند کوتاه ملاحظه خواهید کرد،

نشان می دهد دولت مردان کشاورزی کشور ما، جایزه برتر و جهانی خود را به چه کسانی اعطاء کرده اند؟

About Author