6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

مرد تکرارنشدنی جهاد سازندگی

🔸 روایت رضا امیرخانی، روح الله ایزدخواه و… از رشادتهای حسینعلی عظیمی بلدوزرهایی که نمی شد تکانش دهیم!

🔹 بمناسبت ایام سالگرد درگذشت مرد تکرارنشدنی جهاد سازندگی، مهندس حاج حسینعلی عظیمی

About Author