10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

مجموعه سوالات درباره حاشیه نشینی

سوالات اینجانب راجع به مسائل حوزه حاشیه نشین(یا همان سکونتگاههای رسمی و غیر رسمی فرسوده)شامل موارد زیر می شود:

1)مهاجرت داخلی

 • عده ای معتقدند که وجود 11 میلیون حاشیه نشین در کشور(آمار رسمی)حاصل عدم وجود قوانین محدود کننده مهاجرت می باشد.بنظر شما علت اصلی ایجاد محلات حاشیه نشین ،آزادی هموطنان در انتخاب سکونتگاه محل زندگیشان می باشد؟
 • بر فرض صحت مطلب فوق،آیا ایجاد ساز و کار قانونی برای کاهش مهاجرت بمنظوری جلوگیری از ایجاد و گسترش مناطق حاشیه نشین در کشور امکان پذیر است؟
 • آیا دولتی را در جهان می شناسید که با اعمال محدودیت مهاجرت از ایجاد پدیده حاشیه جلوگیری کرده باشد؟

2) احساس هویت در مناطق حاشیه نشین

 • با توجه به اینکه ساکنان محلات حاشیه نشین مهاجرانی هستند که از اقصی نقاط کشور به این محلات کوچ کردند و متعلق به اقوام مختلفی هستند،عده ای بر این باورند که دلیل حاشیه ای شدن برخی محلات و افزایش جرم و جنایت در آن ها،عدم حس هویت و عدم تعلق ساکنان نسبت به محل زندگیشان می باشد.
 • از نظر شما این گزاره صحیح می باشد؟

3) توسعه شهری

 • نقش توسعه شهری در ایجاد این معضل اجتماعی چیست؟آیا می توان ادعا کرد که دلیل اصلی ایجاد چنین سکونتگاه هایی عدم بهره مندی از الگوی مناسب توسعه شهری می باشد؟
 • در صورت بطلان ادعای فوق،شهرها و کلان شهرهای جمهوری اسلامی،از چه الگویی جهت پیشرفت و توسعه پیروی می کنند؟این الگوها بر چه مبنایی طراحی شده اند؟

4) مدیریت و برنامه ریزی شهری

 • عده ای بر این باورند که ریشه اصلی ایجاد چنین مناطقیفعدم وجود سیستم یکپارچه و هدفمند مدیریت و برنامه ریزی شهری است،به بیان دیگر اگر مدیران شهری نسبت به حضور جمعیت جدید در شهر احساس مسئولیت می کردند و برای اسکان ایشان و بهره مندی از حقوق و خدمات شهروندی برنامه ریزی می کردند،اکنون ما شاهد این حجم از سکونتگاه های رسمی و غیر رسمی فرسوده نبودیم.نظر شما چیست؟
 • حال با وجود چنین مناطقی،رویکرد مدیران شهری چه باید باشد؟عدم تخصیص خدمات شهری بمنظور بازگشت ایشان به محل زندگی اولیه خود، یا اعطاءامکانات و خدمات مکفی همانند سایر شهروندان و یا اتخاذ رویکرد بی تفاوتی نسبت به زندگی ایشان؟

5)مسئولیت اجتماعی

 • نقش مردم در حل و یا کاهش این معضل چیست؟مردم باید چگونه عمل کنند تا از رنج بردن ان قشر در محلات حاشیه جلوگیری کنند؟

6) ضعف مبدا

 • برخی نیز معتقدند که علت اصلی پدیده حاشیه نشینی در ایران،عدم وجود امکانات و شرایط مناسب زندگی در مبادی مهاجرت(روستا،شهرستان ها و…)می باشد.نظر شما چیست؟
 • آیا پرداختن به آبادان روستاها و شهرهای کوچک موجب بازگشت مهاجران به محل زندگی اولیه خود می شود؟
 • در صورت آبادانی روستاهافچقدر احتمال دادرد که بازگشت معکوس مهاجران اتفاق بیفتد؟

About Author