12 آذر 1402

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

فرازی از صحبت های مقام معظم رهبری…

یکی از اشکالات مهمّی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم.

من همین جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه میکنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند. هر جا مردم وارد شده‌اند ما پیشرفت کرده‌ایم. در دفاع مقدّس مردم وارد شدند، ما پیروز شدیم؛ در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدند ما پیروز شدیم؛ در مسائل اقتصادی هم همین جور است؛ [اگر] مردم وارد بشوند، آحاد مردم وارد بشوند، ما پیروز خواهیم شد، موفّق خواهیم شد؛

منتها مردم چه جور وارد بشوند؟ باید نقشه‌ی ورود مردم در حوزه‌ی اقتصادی را به مردم نشان داد.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد

1 دقیقه زمان مطالعه
1 دقیقه زمان مطالعه
کاشت نهال در تهران
1 دقیقه زمان مطالعه
محبوبیت میوه سیب در کشور هند
1 دقیقه زمان مطالعه