6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

عوامل موثر بر گرده‌افشانی

دما
بهترين دما براي گرده‌افشاني ۱۵ تا ۲۲ درجه سانتی‌گراد است. دماهای زير ۴ درجه سانتی‌گراد احتمال سرمازدگی را افزايش مي‌دهند.
دماهای بالاتر از ۳۲ درجه سانتی‌گراد در زمان گرده‌افشاني زيان‌آور بوده و باعث از بين رفتن مادگی مي‌شوند.

 رطوبت
بارندگی و رطوبت بالا در گرده افشانی و پخش موثر گرده در باغ تاثیر منفی می گذارد.
همچنین محلول پاشی و سم پاشی در زمان گرده افشانی می تواند باعث اخلال در گرده افشانی و ریزش دانه ها شود.

 باد
باد تنها عامل پراكنش دانه‌گرده در باغ پسته مي‌باشد، بنابراين وزش باد در زمان گرده‌افشاني ضروري است.
وزش باد شديد باعث از دسترس خارج شدن سريع دانه‌های گرده از باغ شده و طول دوره گلدهی را، هم در درختان‌نر و هم در درختان ماده، کاهش می‌دهد.
گرد و خاک باعث پوشيده شدن سطح کلاله شده و قدرت چسبندگی آن را به شدت کم می‌کنند.

About Author