23 تیر 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(7))

1_نظام مهاجرت معکوس

اهداف و برنامه های مهاجرت معکوس یه شرح ذیل تبیین می شود:

با توجه به روز افزون بودن جمعیت مهاجر از روستا به شهر خصوصا در سالهای اخیر که معمولا به دلیل شرایط اقتصادی و شغلی،آموزش و تحصیل،کمبود آب و از بین رفتن کسب و کارهای روستایی و امثالهم بوده،لازم است در مرحله اول حتی المقدور با امیدآفرینی به آینده روستا و فراهم نمودن امکانات زیستی از مهاجرت روستائیان جلوگیری شده و حجم مهاجرت ها کاهش یابد،و در مرحله بعد،آغاز فرایند تکام برای بازگشت مهاجرین به روستاها که نیازمند توجه،حمایت و پشتیبانی از ایشان است در دستور کار قرار گیرد.تکام نیازمند اجرای فرایندهای سه گانه توسط شهرداریها،استانداری ها،فرمانداری ها و دهیاری ها،تشکل های محوری و تسهیلگران میانی،در سه بخش گفتمان سازی،شبکه سازی،و الگوسازی است.

گفتمان سازی

به عنوان اولین اقدام ضروری در سطوح مختلف ملی و میدانی با پشتیبانی رسانه ای و ترویجی از مهاجرت امیدآفرین به عنوان یکی از گامهای اولیه جهت آماده سازی اذهان مهاجرین،عموم مردم و نهادهای خدماتی برای حمایت از برنامه تکام است در گام اول در سطح ملی ایجاد جنبش رسانه ای مردمی نیز مورد توجه است.شهرداریها نیز باید با استفاده از ابزار تبلیغی خود در محلات حاشیه ای هدف به انگیزه بخشی به مهاجرین جهت بازگشت به روستا و آباد سازی روستا با حمایتهای حاکمیتی و تجمیع توان عمومی مردم بپردازد.ضرورت توجه به ارزش های اصیل روستا،جایگاه حقیقی روستا مبتنی بر تولید و نقش آفرینی در رفع نیازهای اساسی کشور از محورهای مهم در برنامه های گفتمان سازی در سطح حاشیه شهرها و روستاها است.

معیار سنجش موفقیت گفتمان سازی،میزان رغبت جامعه مهاجرین و میزان درخواست حمایت و تسهیلات جهت بازگشت به روستا است.

شبکه سازی

به عنوان رکن اساسی ساماندهی نوان جمعی مردمی و حمایت حاکمیتی و توان افزایی در حل مسائل ملی،لازم است تشکلهای فعال در سطح استان که به مسائل توانمندسازی و کارآفرینی تخصصی می پردازند توسط شهرداری ها و استانداری ها شناسایی و به کانونهای جهادی تکام در سطح استان و شهرستان طی برنامه های توجیهی تغییر وضعیت دهند.بعلاوه اجرای فراخوان مردمی در جهت تامین سرمایه برای فعال سازی پروژه های تکام ضروری انکار ناپذیر است.

معیار سنجش شبکه سازی موفق در عرصه پیشرفت روستا و مهاجرت معکوس،شکل گیری برنامه های جمعی در حاشیه شهرها بر مبنای آموزش و توانمندسازی و همچنین میزان شکل گیری فعالیتهای مردمی در زمینه های کلی تکام به شرح می باشد:

1_تعدا شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان فعال در روستا و استان که درگیر مساله ساماندهی به پیشرفت مشاغل در روستاها هستند.

2_تعداد تشکل های مردمی (فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی) فعال در موضوع تسهیلگری و ساماندهی به پیشرفت روستا

3_میزان همکاری مشترک و یکپارچه تسهیلگران و نهادهای حاکمیتی

4_تعداد گروه های مردمی (مهاجر/غیر مهاجر) فعال در موضوعات اختصاصی (شغلی،اجتماعی،…)

الگوسازی

ضرورت نمایش روشهای پیشرفت به فعالان عرصه تکام و همچنین مردم با شناسایی ظرفیتها،و برداشتن گامهای صحیح برای بهره برداری از این ظرفیتها که به توسعه اقتصادی پایدار منجر شده است مشوق بسیار خوبی برای جلب نظر افراد برای مهاجرت معکوس است.

معیار سنجش،بررسی نسبت جمعیت بازگشته به کل مهاجرین از روستا است به طوری که مشاغل روستایی را در اولویت فعالیتهای خود قرار داده و متمرکز بر آن،رشد روستا را رقم می زنند و ظرفیتهای دیگری را برای روستا پدید می آورند.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(8))

 

About Author