6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(26))

12_نظام فرهنگی روستا با محوریت مساجد

به منظور توانمندسازی روحانی روستا و اجرای نقش صحیح مسجد و روحانیت نیاز هست نسبت به طرح و نقشه راه کلان تمدن سازی در گام دوم از طریق سه عرصه پژوهش،آموزش و تبلیغ اقدامات ذیل در برنامه سال 1402 لحاظ گردد.

1_امور پژوهشی

جهت تکمیل مطالعات لازم برای پیاده سازی سند بیانیه گام دوم و استفاده از ظرفیت های نظری حوزه و دانشگاه نیاز هست اقداماتی در قالب طرح و پروژه پژوهشی تا پایان سال 1402 صورت پذیرد.

  1. ) تدوین الگوی روستای تراز انقلاب در گام دوم انقلاب در گام دوم مبتنی بر مکتب انقلاب اسلامی
  2. ) تدوین اصول حاکم بر نظام تعلیم و تربیت تراز گام دوم انقلاب اسلامی از مکتب
  3. ) مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمن شهرداریها و دهیاری های کشور موظفند تا پایان خرداد 1402 نسبت به تهیه آمار و اطلاعات روحانی روستاها و همچنین روستاهای فاقد روحانی اقدام نمایند.

 

معیار ارزیابی این حوزه تهیه آمار و اطلاعات روحانی روستاها و همچنین روستاهای فاقد روحانی و همکاری در جهت نشر اندیشه های بنیادین امام خمینی ( ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حیطه های اجتماعی و تربیتی و اقتصادی می باشد.

 

2_امور آموزش

نیاز به درک عمیق و راهبردی بیانیه گام دوم جهت پرهیز از برداشت های جزء نگر و فقدان نگاه های کلان و جامع به آن،ضرورت برگزاری دوره های آموزشی را دو چندان کرده است بر این اساس،به منظور ایجاد فهم عمیق و مشترک از بیانیه و گفتمان سازی مفاد بیانیه گام دوم انقلاب نیاز هست برنامه های آموزشی برای دست اندرکاران روستا از مدیران عالی تا سطح عملیاتی در سال 1402 برنامه ریزی گردد.

  1. ) مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور برای برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی در سطوح مختلف فعال گردد.
  2. ) شیکه سازی اساتید و مبلغان مرتبط با روستا جهت توسعه و تقویت گفتمان سازی
  3. ) سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت تبلیغ حوزه علمیه نسبت به برگزاری دوره آموزش روحانی روستا در سال 1402 برای موارد ذیل اقدام نماید:

1_استفاده بهینه از ظرفیتهای روستا و نیز فضای مجازی و آشنایی با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها در زمینه ارائه خدمات به روستائیان و فنون مدیریت امور عمومی روستائیان (مدیریت بحران و …).

2_ایفای نقش به عنوان محور و انگیزه بخش فرهنگ کارآفرینی و پیشرفت و فعالیتهایداوطلبانه در این موارد

3_ترویج دهنده سبک زندگی اسلامی در روستا

4_محور قرار گرفتن مسجد و امام جماعت روستا در جذب و راهنمایی گردشگران برای استفاده بهینه از ظرفیتهای گردشگری روستا

5_مشارکت امام جماعت روستا در ساماندهی و استفاده موثر از ظرفیت نخبگان مقیم و مهاجر روستا

6_آموزش حقوق عمومی روستائیان و عشایر توسط امام جماعت روستا

7_مشارکت امام جماعت روستا در جذب و آموزش دانش آموزان بازمانده از تحصیل و تبیین ضرورت علم آموزی و تحصیل برای خانواده های روستایی

8_تبیین و ترویج ضرورت جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع آبی روستاها و استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت آبی روستا

 

معیار ارزیابی این حوزه میزان تغییر و تحول مثبت و اثرگذار در ارتقای سطح فرهنگی روستاییان در امور فوق الذکر می باشد

 

3_امور تبلیغ

بی تردید،تبلیغ از مهم ترین شوون جوزه علمیه و روحانیت است و پیشینه  حوزه های علمی شیعی،نشان می دهد عنصز پویای تبلیغ،برجسته ترین نقش را در احیای آموزه های دینی و نشر اسلام ناب داشته است؛

باید با تبیین و تبلیغ ایمان جمعی در محیط روستا ایجاد کرد تا مقدمات تحول گفتمانی در یک روستا بوجود آید،آن موقع حرکت به سمت پیشرفت همه جانبه میسر خواهد بود.از این رو نیاز هست در سال 1402 با طرح و پروژه هایی ظرفیت تبلیغی برای هدایت دینی،سیاسی و اجتماعی را در روستا فعال کرد.

معیار ارزیابی این حوزه شناسایی،ارتباط گیری،ظزفیت یابی و بهره گیری از مجموعه های تبلیغاتی فعا در زمینه حکمرانی روستایی می باشد.

شایان ذکر است با توجه به اینکه استانداریهای کشور موظفند با هماهنگی مشاور و دستیار وزیر محترم کشور در بیانیه گام دوم در هر استان نسبت به تعیین نماینده و تشکیل دبیرخانه گام دوم در هر استان نسبت به تعیین نماینده و نشکیل دبیر خانه گام دوم اقدام نمایند،مهم ترین معیار ارزیابی نظام فرهنگی،همکاری در این خصوص می باشد

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(27))

About Author