3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(24))

نظام تعاونی روستایی و نظام منابع مالی روستا

در سالهای گذشته در موضوع سیاست های توسعه روستایی متاسفانه به جای اینکه به بحث رونق اشتغال و تولید در روستاها توجه شود بدون اولویت بندی به توسعه زیر ساخت ها و خدمات اساسی در روستاها توجه شده است،این نگاه امروز کشور را با بحران تولید و اشتغال در روستاها و مهاجرت برنامه ریزی نشده روستائیان به شهرها و گسترش حاشیه نشینی در شهرها مواجه کرده است.در نتیجه این اتفاق بسیاری از روستاهای کشور به دلیل پدیده بیکاری با وجود داشتن نیروهای جوان و تحصیلکرده خالی از سکنه مولد و کارآفرین شده اند و در روستاها فقط نیروهای ناکارآمد مانند سالمندان و خانواده های بی بضاعت که اغلب توان کار ندارند،ماندگار شده اند،این اتفاق باعث شده روستا از یک عنصر مولد اقتصادی به یک مصرف کننده صرف کالاهای شهری و صنعتی تبدیل شود.برای اصلاح این رویکرد پر خطر باید در سطح ملی سیاست هایی موثری مبتنی بر حفظ جامعه فعال در مناطق روستایی طراحی و اجرا می شود.

امروز در کنار ظرفیت هایی همچون منابع و سرمایه های طبیعی،نیروی انسانی محور توسعه است و اگر این نیرو در محیط و شرایط مناسب مورد توجه قرار نگیرد،نمی تواند اثرگذار باشد و خلق ثروت کند.صیانت و اثرگذاری این نیرو،نیازمند طراحی و اجرای سیاست های حمایتی مناسب به ویژه در حوزه کسب و کارها می باشد.

برای تحقق توسعه پایدار در روستاها،تثبیت جمعیت و نیز شکل گیری مهاجرت معکوس به روستاها باید از همه مولفه های دخیل در توسعه بخوبی استفاده کرد.یکی از این مولفه های موثر و کارآمد مولفه اقتصاد است.برای همین امر در قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستا معاونت تعاون،توسعه امور مالی و سرمایه گذاری ایجاد شده تا این معاونت اقدامات اساسی و لازم را در حوزه توسعه مشارکتهای مردم در حوزه اقتصادی روستا،جذب سرمایه گذار با توجه به ظرفیت های اقتصادی روستاها،شناسایی،ساماندهی و هدایت موثر منابع مالی پراکنده دولت در حوزه روستاها و آموزش دهیاران در موضوع نحوه بودجه ریزی و روش های تامین مالی به انجام برساند.در ذیل اهم برنامه های معاونت برای تقویت اقتصاد روستا با هدف تثبیت جمعیت و شکل دهی به مهاجرت معکوس به روستاها تقدیم می شود.

حوزه تقویت مشارکت های مردم در اقتصاد روستا

1_کمک به تاسیس و تقویت تعاونی های تولیدی و توزیعی روستایی با هدف مشارکت همه جانبه مردم در امر اقتصاد با رویکرد صیانت از ظرفیت های اقتصادی روستا و نیز توسعه و تنوع بخشی به فرصت های شغلی چه در بخش خانگی و چه در بخش های میدانی در روستاها.

2_شبکه سازی و فراهم نمودن زمینه ارتباط متقابل شرکت های دانش بنیان و تعاونی های روستایی با هدف افزایش راندمان تولید و فعالیت های اقتصادی در روستا

3_توسعه و تقویت تعاونی های دهیاری ها و تنوع بخش به فعالیت این تعاونی ها و نیز پیگیری واگذاری دستگاههای اجرایی و نهادها به این مجموعه ها با هدف کاهش بروکراسی اداری و تسهیل امر توسعه در روستا

4_شناسایی و رفع خلاء های قانونی توسعه تعاونی ها در روستاها

معیار ارزیابی این حوزه،میزان ایجاد و تقویت تعاونی های تولیدی و توزیعی با مشارکت مرذم،میزان رفع خلاءها و مشکلات قانونی این تعاونی ها در روستاها می باشد.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(25))

About Author