23 تیر 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(21))

نوغان داری و آبزی پروری و زنبورداری در قالب طرح تکام

زنبورداری

در بخش زنبورداری،سود پایین زنبورداران به سبب تولید تنها یک  محصول از میان 6 محصول ممکن مانند گرده گل (غذا و دارو)،ژل رویال (غذا،دارو و آرایشی)،بره موم (دارو و آرایشی)موم(آرایشی و تزئینات)،زهر (دارویی) و عدم استفاده از ظرفیت های موجود برای سایر محصولات زنبور عسل دچار مشکل می باشیم.به منظور ارتقا بازده به مقیاس تولید و خروج زنبورداری از تک محصولی،آموزش و ترویج تولید محصولات اصلی زنبور عسل ضرورت دارد؛در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 اقدامات لازم به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل میزان تولید محصولات اصلی زتبور عسل تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

نوغان داری

در سال های اخیر به صنعت ابریشم و توسعه نوغان داری توجه کافی و وافی نشده است؛لذا عدم تولید فرآورده های نوین ابریشمی نظیر پودر ابریشم و پودر کرم ابریشم و عدم توسعه نوغان داری یکی از مشکلات بخش کشاورزی است که ریشه در  کم توجهی و کمبود صنایع تبدیلی متنوع در صنعت ابریشم و تبدیل پیله به فرآورده های ابریشمی دارد.به منظور توسعه زنجیره ارزش و صنایع پشتیبان و ورود تکنولوژی نوین در عرصه  صنعت ابریشم باید نسبت به صدور مجوز برای صنایع نوین ابریشم اقدامات لازم در قالب  طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل تعداد مجوزهای صادره صنایع ابریشم نوین تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

آبزی پروری

در بخش آبزی پروری علی رغم ظرفیت های بالا چه به لحاظ وجود سواحل در شمال و جنوب کشور و چه به لحاظ رودخانه های پرآب و در بعضی از استان ها منابع مناسب آب های سطحی و زیر زمینی زمینه های مناسبی برای پرورش ماهیان سردآبی،گرم آبی،خاویاری،میگو و ماهیان زینتی وجود دارد.اما به سبب عدم توجه و مدیریت نامناسب به موضوع اقتصاد دریا محور و نیز عدم توسعه فناوری های نوین و سیستم های هوشمند در بخش آبزی پروری و هدفمند نبودن صید و استفاده از وسایل غیر استاندارد صیادی وضعیت قابل قبولی ندارد،لذا به منظور ارتقا کمی و کیفی تولیدات آبزی پروری و همچنین هدفمندنمودن صید توام با بهره گیری از ادوات و ابزار استاندارد با هدف به کارگیری فن آوری های نوین و توسعه روش های علمی صید و روش های استاندارد جابه جایی با اقدامات اساسی از قبیل به کارگیری دانش روز،عملیاتی نمودن تکنولوژی های برتر،هوشمندسلزی مزارع آبزی پروری،توسعه پرورش ماهیان در قفس،مدار بسته،نیمه مدار بسته،بیوفلاک و تجهیز شناورهای صیادی به سیستم های سرمایشی،تعمیر و بازسازی شناورهای صیادی می توان از وضع موجود به نقطه مطلوب رسید؛لذا اقدامات لازم در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه میزان افزایش تولیدات آبزی پروری (تن)،تعداد واحدها و تولیدات آبزی پروری،میزان استفاده از روش های پرورش ماهی (مانند بیوفلاک)،میزان شناورهای مجهز به سیستم سرمایشی و شناورهای تعمیر شده تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(22))

About Author