6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(20))

دام سبک دام سنگین مرغداری در قالب طرح تکام

دام سبک دام سنگین مرغداری در قالب طرح تکام

نظام فراورده های دامی

 

امور دام

دام سنگین

در بخش تولیدات دام سنگین متاسفانه تولیدات دامی دارای عملکرد نامناسب و همچنین پایین بودن ضریب نفوذ تلقیح مصنوعی است که از عوامل آن می توان از انتخاب  نامناسب نژاد گاو(که معمولا از نژاد هولشتاین برای اکثر مناطق به غلط استفاده می شود) و مدیریت نامناسب آن،عدم استفاده از واکسن که سبب افزایش سالانه ضایعات در بخش های مختلف امور دام می شود،عدم بهره برداری از بقایای کشاورزی با قابلیت جایگزینی در خوراک دام،عدم تناسب تعداد مامورین تلقیح با تعداد دام،افزایش هزینه های اسپرم وارداتی و ناکافی بودن تعداد آزمایشگاه و بروز نبودن تجهیزات آزمایشگاهی نام برد؛لذا جهت رشد کمی و کیفی تولید و جهت توانمندسازی تعاونی ها و اتحادیه ها و بهره برداران ضرورت دارد تا با انتخاب مناسب نژادها با اقلیم هر منطقه و نیز ساماندهی عملیات اصلاح نژاد در قالب آموزش های تشکل های غیردولتی دامپروری و انجمن های نژادی نسبت به جایگزینی نژاد هولشتاین و انتخاب نژادهای مناسب با شرایط منطقه از جمله نژاد سیمینتال،مونتی بیلیارد،گسترش استفاده از واکسن در مزارع آبزی پروری و دام پروری ها و مراکز پرورش طیور به صورت عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل میزان ضریب نفوذ تلقیح مصنوعی،میزان استفاده از واکسن،میزان واحدهای تولید واکسن،میزان استفاده از نژادهای مختلف های گاو،میزان تشکل های غیردولتی دامپروری تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

دام سبک

در بخش دام سبک به دلایل بروز خشکسالی فراگیر در کشور،کاهش تولیدات گیاهی و افزایش قیمت نهاده های دامی،عدم بهره برداری از بقایای کشاورزی با قابلیت جایگزینی در خوراک دام،سبب افزایش هزینه های تولید دام سبک شده است همچنین کاهش قیمت دام سبک در بازار سبب تشدید کشتار دام مولد شده است و سیاست های وزارت جهادکشاورزی اثربخشی چندانی نداشته است؛لذا ضرورت دارد به منظور اصلاح وضع موجود اقداماتی از جمله افزایش ظرفیت صادراتی دام،توسعه دامداری صنعتی و نژاد نو،تولیدات قراردادی با محوریت تشکل های مرتبط،عرضه مستقیم گوشت در میادین محلی،واردات نهاده های دامی در ازای صادرات دام،فراوری و بهبود بهره وری در استفاده از بقایای زراعی،پرداخت تسهیلات با سود پایین به دامداران اقدام شود.برای ایجاد واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی و نژاد نو اقدامات لازم در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل میزان بهره برداری از بقایای کشاورزی به عنوان غذای دام،میزان استفاده از تولید قراردادی و میزان واحدهای عرضه مستقیم گوشت تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

مرغداری

بالا بودن ضریب تبدیل در واحدهای مرغداری به علت استاندارد نبودن جیره غذایی و شرایط پرورش،طولانی بودن دوره پرورش،عدم تامین مناسب نهاده ها  و کیفیت پایین آن ها،عدم وجود نیروهای متخصص،فرسودگی تجهیزات و تاسیسات واحدهای طیور،عدم تولید مرغ سایز،محدودیت صدور مجوز طیور توسط وزارت کشاورزی،نبود ساختار پرورش قراردادی(که می تواند دسترسی به بازار،ریسک سرمایه گذاری و تامین نهاده را برای پرورش دهندگان کوچک تسهیل نماید و سبب کاهش بازار واسطه گری شود)،لذا به منظور ارتقا کمی و کیفی تولید و توانمندسازی تعاونی ها و بهره برداران مدیریت برگزاری دوره های آموزشی و ترویج استفاده از مرغ سایز در بین تولیدکننده و مصرف کننده که سبب کاهش ضریب تبدیل می شود،تجهیز و نوسازی واحدهای دام و طیور،اعطای مجوز جدید و ایجاد ساختار قراردادی توسط دستگاههای مجری اقدام لازم در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.میزان کاهش ضریب تبدیل،تعداد محجوزهای صادره،تعداد ساختار قراردادی،میزان تعداد افراد آموزش دیده (نفر ساعت) تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

معیار سنجش این حوزه شامل میزان تامین نهاده ها با کیفیت بالا،میزان استفاده از تاسیسات و تجهیزات جدید،میزان تولیدمرغ سایز و میزان صدور مجوز تولید تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

ادامه دارد…

About Author