3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(18))

3_آب و خاک

یکی از مشکلات کشاورزی،کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی و پایین بودن راندمان آبیاری است که به دلایلی مانند برداشت غیرمجاز با حفر چاه های فاقد پروانه،ورود فاضلاب های شهری و صنعتی به منابع آب کشاورزی و فرسوده بودن بخشی از سامانه ها و سیستم های آبیاری کشاورزی است؛لذا به منظور افزایش بهره وری منابع آب و مدیریت مناسب منابع آب کشاورزی،بازسازی و بهینه سازی سیستم های آبیاری موجود ضرورت دارد؛لذا اقدامات لازم در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل بازسازی و بهینه سازی سیستم آبیاری تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

4_امور اراضی

کاهش بهره وری منابع و عوامل تولید یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی می باشد که به علت تقسیم و خورد شدن اراضی به دلیل اجرای قانون ارث،افزایش بهره برداران و موانع ثبتی می باشد؛لذا به منظور ارتقا بازده به مقیاس تولید بخش کشاورزی باید با تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و صدور سند تجمیعی و سپس اجرای عملیات یکپارچه سازی در هر سال صورت پذیرد؛لذا اقدامات لازم در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل تعداد اراضی یکپارچه و تجمیع شده تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

جنگل ها و مراتع:

حفظ منابع طبیعی:ضعف مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های منابع طبیعی،عدم حفاظت عمومی از عرصه های منابع طبیعی و تخریب پوشش جنگلی و قطع درختان که به دلیل ضعف بسترسازی مناسب جهت جلب مشارکت جوامع محلی و عدم اطلاع رسانی عمومی در خصوص حفاظت از منابع طبیعی ایجاد شده است،باید با توانمندسازی تعاونی ها و اتحادیه های هدف و بهره برداران و همچنین ارتقا فعالیت های تحقیقاتی،آموزشی و ترویجی با ظرفیت سازی و برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی و نیز آموزش عمومی برای حفظ،احیا و توسعه عرصه های منابع طبیعی و البته استفاده از ظرفیت رسانه های گروهی در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نسبت به حفظ،احیا منابع طبیعی اقدام کرد.به همین منظور در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 اقدامات لازم عمل آید.

معیار سنجش این حوزه میزان درصد افزایش مشارکت جوامع محلی و میزان درصد افزایش آگاهی گروه های هدف تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

بیمه محصولات کشاورزی:

علی رغم اهمیت بیمه محصولات کشاورزی به دلیل کمبود منابع مالی ناشی از عدم پرداخت کامل و به موقع حق بیمه سهم دولت،عدم فرهنگ سازی و مخاطرات اخلاقی در ارزیابی خسارت بر اساس نظرات کارشناسی و عدم پرداخت به موقع خسارات به کشاورزان روند ضریب نفوذ بیمه پایین می باشد؛لذا به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه محصولات کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری و کاهش ریسک تولید و سرمایه گذاری،با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود در راستای توسعه و گسترش بیمه های فراگیر و اجباری و تقویت بانک های اطلاعاتی و البته تدوین طرح های بیمه ای فراگیر و اجباری می توان نسبت به توسعه برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه میزان افزایش ضریب نفوذ بیمه تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

7_تولیدات کشاورزی:

پایین بودن کیفیت تولیدات کشاورزی

یکی از موانع صادرات محصولات کشاورزی پایین بودن کیفیت تولیدات کشاورزی به دلیل عدم تطبیق محصولات با استانداردهای سلامت،عدم وجود هماهنگی و تعامل بین دستگاه های ذی ربط برای تولید محصولات گواهی شده و کمبود تعداد شرکت های بازرسی و گواهی کننده در حوزه محصولات کشاورزی می باشد؛لذا به منظور افزایش تولید محصول گواهی شده و کمبود تعداد شرکت های بازرسی و گواهی کننده در حوزه محصولات کشاورزی می باشد؛لذا به منظور افزایش تولید محصول گواهی شده،نیازمند افزایش تعداد شرکت های بازرسی و برنامه آموزشی و فرهنگ سازی تولید و مصرف محصول کیفی می باشیم؛لذا اقدامات لازم در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه تعداد شرکت های فعال،تعداد پروانه های تولیدی محصولات کشاورزی گواهی شده تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(19))

About Author