4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(17))

2_امور باغبانی

گلخانه ای

با توجه به شکاف عملکردی گلخانه های کشور با گلخانه های کشورهای توسعه یافته،وابستگی به نهاده های تکثیری و بستر کشت محصولات گلخانه ای به نهاده های وارداتی،کمبود نیروی کار ماهر،توسعه کمی تولیدات گلخانه ای،عدم انطباق و ناکافی بودن تحقیقات و پژوهش های دولتی با تقاضای گلخانه داران،مشکل بسته بندی و فراوری محصولات گلخانه ای،مشارکت ضعیف تشکل ها و نهادهای غیردولتی،ضعف در محیط کسب و کار گلخانه ای به دلایل متعددی از قبیل پایین بودن فن آوری های نوین و مکانیزاسیون،کمبود دانش فنی،کمبود اعتبار،کمبود نیروی متخصص،آموزش ناکافی عملی و مهارتی،عدم تنوع بخشی به تولیدات گلخانه ای،پایین بودن سهم بخش غیر دولتی برای بهره برداران،کمبود منابع،کمبود استانداردهای درجه بندی و بسته بندی،عدم ساماندهی تشکل های محصولات گلخانه ای،عدم ایجاد صندوق ملی تخصصی محصولات گلخانه ای،گیاهان زینتی و … از وضعیت مورد انتظار به دور است؛لذا باید با اقداماتی از قبیل بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان،تربیت نیروی کار ماهر گلخانه ای،برنامه های آموزشی بروز بر اساس نیازهای تولیدکنندگان با بهره گیری از توانایی اساتید خبره در بخش دولتی و غیردولتی،تنوع بخشی در بخش تولیدات گلخانه ای،احداث و توسعه واحدهای گلخانه ای مقیاس کوچک،کشاورزی هوشمند،سیستم های هیدروپونیک،آکوا پونیک،آکوا پونیک تلفیقی از گیاه و ماهی،مکانیزه نمودن گلخانه ها،اجرای تحقیقات تقاضامحور،آموزش بهره برداران،بسته بندی و فراوری مناسب محصولات گلخانه ای،ایجاد واحدهای بسته بندی،ایجاد صندوق ملی تخصصی محصولات گلخانه ای،ساماندهی تشکل های گلخانه ای،توسط دستگاه های مجری و همکار اقدامات لازم برای کاهش شکاف گلخانه های کشور با کشورهای پیشرفته در این حوزه به عمل آید؛لذا لازم است در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل میزان استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان،استفاده از فناوری های نوین گلخانه ای،میزان استفاده از سیستم های هوشمند کشاورزی،میزان واحدهای بسته بندی تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

باتوجه به پایین بودن کمی و کیفی باغات قدیمی میوه های گرمسیری و نیمه گر مسیری و نخلستان های قدیمی به دلایل کمبود ارقام جدید مقاوم به تنش ها و عدم ذعایت فاصله های کشت به منظور افزایش تولید ضرورت دارد با طرح نوسازی مرکبات و اجرای بازسازی باغ های درجه دو و سه و نخلستان های درجه دو و سه و جایگزینی باغات غیر اقتصادی به منظور افزایش تولید و عملکرد توسط دستگاه های مجری و همکار اقدامات لازم در قالب طرح، پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل میزان نوسازی باغ ها و جایگزینی باغ های غیر اقتصادی تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

میوه های سردسیری

یکی دیگر از مشکلات امور باغبانی وجود باغات سردسیری غیر اقتصادی،فرسوده و پایین بودن عملکرد آنان است که از عوامل اصلی آن می توان از بالابودن عمر درختان،نامناسب بودن ارقام،خسارت های تنش های محیطی،بذری بودن و سنتی بودن روش های تولید نام برد؛لذا به منظور افزایش کمی و کیفی تولید ضرورت دارد با  اصلاح و بازسازی باغ های فرسوده با اقداماتی از قبیل حذف و جایگزینی،اجرای عملیات سرشاخه کاری برای بهتر شدن ارقام نامناسب با ارقام تجاری و سازگار به تنش های محیطی در سطح باغات توسط دستگاه های مجری و همکار اقدامات لازم در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 یه عمل آید.

معیار سنجش این حوزه شامل میزان نوسازی باغ ها و جایگزینی باغ های غیر اقتصادی تاکنون و تا پایان سال 1402 می باشد.

 

گیاهان دارویی

فاصله عملکرد گیاهان دارویی در کشور و همچنین پایین بودن سطح مکانیزاسیون و بالا بودن باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی و کمبود در تامین بعضی از نهاده های پر بازده در مقایسه با مزارع پیشرفته دنیا از مسائل بخش گیاهان دارویی است که طبیعتا سبب کاهش کمی و کیفی و سود پایین تولیدکنندگان می شود.از دلایل مهم این مسائل می توان به عدم ساماندهی مناسب برای مراکز توزیع نهال،عدم وجود ارقام پر بازده و اصلاح شده،عدم آشنایی و به کارگیری علمی و بروز در مبارزه با آفات،بیماریها و علف های هرز و نیز عدم توسعه و به کارگیری ادوات مورد نیاز،ناکارآمدی بازار داخلی و خارجی،افزایش ضایعات نام برد؛لذا با ارتقا کمی و کیفی تولید و بهبود مدیریت مزرعه و افزایش سطح مکانیزاسیون و بهره گیری از شیوه های نو و دانش بنیان و تولید محصول سالم و بهبود بازار داخلی و خارجی و همچنین افزایش تعداد نهالستان های مورد نیاز و تحویل ارقام مورد نیاز کشور و الزام تولیدکنندگان به ارائه گواهی سلامت و اجرای برنامه های آموزشی،استفاده از ظرفیت بورس کالا،فعالیت های تبلیغاتی کشاورزی در فضای مجازی و رسانه ها و در نهایت با تسریع صدور مجوز تولید در سطح باغات توسط دستگاههای مجری و همکار،اقدامات لازم در قالب طرح،پروژه،برنامه عملیاتی استانی و برش شهرستانی سال 1402 به عمل آید.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(18))

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد