6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(15))

ایجاد گسترش شبکه جهادگران سلامت: چهارمین  اولویت باتوجه به ظرفیت بالا نیروهای متخصص حوزه سلامت  به صورت جهادی در نظر است با فراخوان گروه های جهادی،ثمن ها،نهادهای خصوصی و دولتیه عنوان طب پیشگیری فراگیر در حوزه سلامت و همچنین ساماندهی آنها در  شبکه استانی کل کشور به صورت منظم و با برنامه مشخص (تهیه نقشه سلامت روستا) و تهیه امکانات لازم یک ساختار کامل جهادی برگرفته شده از علم و دانش تخصصی با همکاری وزارت بهداشت ایجاد گردد.

معیار ارزیابی این حوزه،میزان شناسایی و جذب جهادگران حوزه سلامت با در نظر گرفتن مشوق های لازم می باشد.

آموزش و توانمندساز روستاییان در زمینه طب شفاهی و سنتی در راستای حفظ سلامت شخصی و پیشگیری از ابتلا به بیماری ها :پنجمین اولویت این است که با توجه فرهنگ بالای ایرانی و قدمت و کارایی طب های شفاهی و سنتی و همچنین هزینه بالای درمان با همکاری وزارت بهداشت این طب را بیشگیری فراگیر کرده تا مردک با حداقل  امکانات بتوانند حداقل سلامت شخصی و محیطی را داشته باشند.

معیار ارزیابی این حوزه میزان دوره های آموزشی برگزار شده در روستا و میزان بسته های آموزشی تهیه شده و در دسترس قرار دادن برای عموم روستاییان در راستای حفظ سلامت شخصی و محیط و جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری ها با استفاده از طب سنتی می باشد.

ششمین اولویت حفظ و ارتقای بهداشت محیط روستا  شامل بهداشت آب و فاضلاب ،زباله،مسکن،محیط اماکن عمومی در روستا و … می باشد.

معیار ارزیابی این حوزه آموزش روستاییان و فراهم آوردن امکانات لازم  برای دفع صحیح زباله و تفکیک زباله،آموزش و راهنمایی های لازم در باب جمع آوری و دفع فضولات حیوانی،ارتقای میزان کنترل محیط اماکن عمومی نظیر مسجد،مغازه ها،و … به طور منظم،بهسازی کوچه ها و معابر روستایی می باشد.

قابل ذکر است با توجه به تصویب سند ملی امنیت غذایی و تغذیه پایدار ده ساله از سوی مقام محترم ریاست جمهور و با توجه به تبصره 5 این سند ملی،وظیفه وزارت کشور اجرا،رصد و پایش این امر مهم می باشد و به همین منظور دبیرخانه شورای عالی سلامت  مستقر در  قرارگاه جهادی وزارت کشور رصد،پایش و تحقق اهداف سند،توسط کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی  در استانها را که به ریاست استاندار و دبیری رییس دانشگاه علوم  پزشکی استان تشکیل می شود را برعهده خواهد داشت.

معیار ارزیابی این حوزه میزان تحقق سند ملی امنیت غذایی در استان می باشد.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(16))

About Author