6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(11))

3_نظام آموزش و توانمندسازی دهیاران و تسهیلگران

توسعه روستایی،فرایندی همه جانبه و پایدار است که در چارچوب آن(توانایی های اجتماعات روستایی) در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی و کنترل موثر بر نیروهای شکل دهنده ی نظام سکونت محلی (زیست محیطی،اجتماعی،اقتصادی و نهادی) رشد و تعالی می یابد.

یکی از ضرورت های دستیابی به پیشرفت همه جانبه روستا،توانمندسازی اقشار مختلف به معنی قدرت بخشیدن به این قشر از جامعه برای ایفای نقش برجسته در پیشرفت و مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری می باشد.در واقع می توان گفت یکی از پیش شرط های محوری در شکل گیری و تکامل فرآیندهای توسعه پایدار وجود سیاست ها،برنامه ها و مداخلات چند بعدی در جهت توانمندسازی روستائیان به منظور مشارکت فعال آنان در تحقق بخشیدن به اهداف کوتاه مدت،و بلند مدت پیشرفت همه جانبه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی می باشد.

از این رو در ادامه،سیاست ها و برنامه های قرارگاه جهادی جهت ارتقای آموزش و توانمندسازی روستاییان به همراه معیار ارزیابی آنها تشریح گردیده است.

1_آموزش

آموزش رکن مهم در ارتقاء جایگاه و افزایش توانمندی دهیاران،روستائیان و مسئولین مرتبط با روستاهاست

ارزابی ها نشان می دهد در این حوزه موانعی از جمله به،کمبود منابع مالی و اعتبارات آموزشی،کمبود تخصص و دانش فنی دهیاران،فقدان نظام برنامه ریزی موثر و راهبردهای مناسب برای توسعه اقتصادی در روستاها،

کمبود توانایی در تفکر خلاق و پیش بین نیازهای بازار برای محصولات روستایی

کمبود دسترسی به فن آوری های جدید و نوآوری های صنعتی در روستاها

کمبود ارتباطات و شبکه سازی با سایر کسب و کارها و مراکز تجاری در شهرها

نبود محیط مناسب برای اجرای آموزش های مورد نیاز در روستاها و عدم توجه به نیازهای خاص روستاییان و عدم تعامل با جامعه محلی از سوی برخی دستگاه های متولی اشاره کرد.

بدین منظور اقدامات و برنامه هایی توسط قرارگاه به شرح ذیل سامان می بابد:

تدوین برنامه جامع آموزش: توانمندسازی و کارآفرینی روستایی مبتنی بر آموش جامعه هدف،توانمندسازی روستاییان،کارآفرینی با رویکرد توسعه نظام نوآوری،_هم افزایی دستگاههای مختلف در حوزه آموزش و توانمندسازی.

توسعه جامعه هدف آموزش شامل: دهیاران،تهالی ساکن در روستا،مسئولان مرتبط با فعالیت های روستایی،(بخشدار،فرماندار،معاونین استاندار،استانداران،مدیران مرتبط روستایی، کارشناسان روستایی در دستگاههای مختلف و …)تسهیلگران و دیگر افراد و گروه هایی که در فعالیت های روستایی شرکت دارند.

تدوین و اجرای برنامه های آموزشی دهیاران و مسئولان مرتبط در سه سطح:

آموزش های متمرکز کشوری(حداقل 2 دوره تا پایان سال)

دوره های متمرکز استانی ( هر استان حداقل 3 دوره)

و دوره های مجازی (حدود 100 سرفصل)

همکاری در اجرای دوره های آموزشی ویژه دهیاران توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

پیگیری اجرای دقیق تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ایجاد رشته حکمرانی روستایی و برگزاری دوره های پودمانی مشترک

برگزاری آموزش های مورد مورد نیاز در راستای تحقق اهداف و راهبردهای 16 نظام مصوب قرارگاه

برگزاری جلسات مشترک با دستگاه های مختلف مرتبط با فعهالیت هایی روستایی از جمله جهادکشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست،وزارت نیرو و …

به منظور بهره گیری از ظرفیت های انها در حوزه آموزش و ترویج و جهت دهی برنامه های آنها در راستای تحقق اهداف قرارگاه جهادی

شناسایی ظرفیت های انسانی کشور در حوزه آموزش روستایی و تسهیل گری در دانشگاه ها،مراکز علمی و پژوهشی و دستگاه های اجرایی

همکاری با دانشگاه های مختلف کشور برای جهت دهی انجام پژوهش ها و پایان نامه های دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی با رویکرد تحقق اهداف و اولویت های قرارگاه

پیگیری برای افزایش بودجه های آموزشی و توسعه برنامه های آموزشی دستگاه ها

معیار ارزیابی این حوزه شاخص های کمی چون تعداد دوره های آموزشی و تعداد نفرات آموزش دیده  و شاخص های کیفی چون :

افزایش سطح دانش و تخصص فنی روستاییان و افزایش سطح رضایتمندی جامعه محلی از برنامه های آموزشی و توسعه اقتصادی می باشد.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(12))

About Author