10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

ضرورت ایجاد کار تشکیلاتی

تشکیلات یکی از فرایض هر گروه مردمی است که یک هدفی را دنبال می کنند.

تشکیلات یعنی نظم،یعنی تقسیم وظایف،یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره یی کارکردن؛این معنی تشکیلات است.این چیزی است که نه فقط بد نیست؛بلکه یک چیزه خوب و بلکه یک چیز ضروری است.هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود.انقلاب اسلامی ایران هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد.

طبیعی است که اساس کار،تشکیلات است.شکی نیست که تا تشکیلاتی نباشد،هیچ چیزی بر اساس آن نمی شود بنا کرد؛لیکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل ماند.

بدون سازماندهی،بدون تشکیلات،مدیریت امکان ندارد و کار هم پیش نمیرود.نخیر،بنده معتقد به نظم سازمانی هستم؛اما معتقدم که این نظم سازمانی نباید ما را از هویت خودمان خارج کند.

باید توجه داشته باشید که در همه کار…ساز و کار تشکیلاتی و اداری نقش مهمی دارد.این نه به معنای گم شدن در هفت توی بوروکراسی و دیوان سالاری است،بلکه به معنای بودن تشکیلات،بودن مسئول و وجود یک مرکز فکر است.

من در دو ، سه سال قبل از این،با یکی از فضلای عالی مقام که واقعا قلبا به ایشان ارادت دارم؛خیلی خوشفکر و نوآور هم هستند،همین نکته را مطرح کردم و گفتم شما تعدادی از این فضلا و محققان را در جایی از قم جمع کنید و به آنها کار حقیقی بدهید و بودجه ای هم برایش بگذارید؛اما تعقیب نشد و متاسفانه این کارها انجام نمی شود!من ایراد ندارم که چرا فلان آقا این کار را نکرده؛معلوم است که این کارها فردی انجام نمی گیرد؛این کارها تشکیلات و مدیریت تشکیلاتی لازم دارد.

نکته ی دیگر،کار جمعی،تعاون و همکاری با یکدیگر و همت بلند است.کودکان و همچنین جوانان را از آغاز عادت بدهیم که با همت بلند نگاه کنند.مسائل گوناگونی وجود دارد که اینها را باید در سطح دنیا دید،در سطح جهانی باید مشاهده کرد،نه در سطح منطقه ای،چه برسد به این که انسان بخواهد آنها را در سطح کشوری یا در سطح ولایتی و استانی ببیند.مسائلی وجود دارد که اینها را باید در آفاق صدساله و صد و پنجاه ساله دید،نه در یک افق محدود پنج ساله و ده ساله و کمتر.اینها همت بلند لازم دارد؛نگاه بلند همتانه به مسائل گوناگون.این دانش آموز یا این دانشجوئی که شما امروز دارید تربیت میکنید،چند صباح دیگر یک استاد است،یک مدیر فعال است،یک کارشناس برجسته است،یک عنصر موثر در حرکت سیاسی جامعه است؛چند صباح دیگر این وجود موثری در جامعه خواهد بود.این را آنجوری تربیت کنید که با این همت بلند بار بیاید.

ما اعتقادمان این است که بهترین راهی و برترین حربه ای که می تواند این راه را باز کند و هدایت الهی را و هدایت انقلابی را در ذهنها و جانها بنشاند و به میوه بیاورد مثمر بکند،یک تشکیلات است یک تذهیب است.این اعتقاد ماست،ما عقیده داریم که اگر چنانچه کسانی بخواهند در خارج از کشور برای انقلاب کار کنند و اینها متشکل نباشند،مجتمع نباشند.نخواهند توانست_از لحاظ کمیت_آن کاری را بکند که یک گروه متشکل انجام خواهد داد. 

About Author