27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

صدور مجوز در سازمان دامپزشکی با چالش مواجه است

معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: تداخل جرایم بهداشتی از جمله دلایل عدم صدور مجوز از سوی سازمان دامپزشکی است در حالی که در جهان چنین پارامتری برای صدور مجوز فعالیت‌ها وجود ندارد.
محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در نشست هم اندیشی با فعالان حوزه کشاورزی گفت؛
اما نگفت چه مرجعی غیر از دامپزشکی بایستی سلامت این حوزه را تضمین کند.

کشاورزی آینده جهان: 1402/10/23

About Author