10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

شهر مولد کشاورزی اجرا می شود

🌲 کشاورزی آینده جهان:

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اجرای طرح ملی «شهر مولد کشاورزی» گفت: جلسات هماهنگی این طرح ملی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و وظایف نهادهای مجری برای ایجاد ۵ شهر ابلاغ شده است. محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در نشست طرح ملی شهر مولد کشاورزی با هدف ایجاد مرکز فرماندهی و کنترل، گفت: شهرهای مولد کشاورزی در جهت توسعه اقتصادی سواحل بر مبنای دریا پایه، طراحی شده و از صید و صیادی تا آبزی‌پروری و فعالیت‌های پایه شیلاتی را در بر می‌گیرد.

About Author