31 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

شش باور اشتباه در کشاورزی و باغداری

شش باور اشتباه در کشاورزی و باغداری: ⛔️

1_آب باید پای درخت ریخته شود.❗️

برخورد آب با تنه و پای درخت باعث ایجاد بیماری قارچی می‌شود. بهترین‌محل جهت آبیاری یک سوم پایانی سایه انداز هر درخت است.

2_هر زردی در درخت کمبود آهن است.❗️
زردشدن درختان و گیاه می‌تواند به‌دليل آفت و یا کمبود عناصر دیگر هم باشد.
کمبود آهن تنها یکی از دلایل زرد شدن برگ ها است.

3_هرچه آب بیشتر باشد درخت سرحال تر می شود. ❗️

آبیاری باید به اندازه و متناسب باشد. چرا که آبیاری زیاد باعث خفگی ریشه ها و قارچ زدگی و فقیرشدن خاک از مواد غذایی می‌شود.

4_کودفقط کود حیوانی❗️

کود حیوانی فقط اصلاح کننده خاک است و اصلا نمی تواند تغذیه کامل برای ریشه فراهم کند.

5_محلول پاشی برای تغذیه کافی است. ❗️

محلول پاشی فقط باعث رفع کمبود کوتاه مدت مواد غذایی در درختان می‌شود و اثر ماندگار و طولانی ندارد.

6_کود برای چالکود فقط اوره با گوگرد مناسب است. ❗️
با توجه به این‌که در دوره خواب ریشه درختان فعال است باید تمام مواد غذایی لازم را در اختیار ریشه درخت و گیاهان بگذاریم نه فقط گوگرد و اوره؛ تاجوانه زنی قوی در بهار صورت گیرد .

م.ه

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد