10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

شبکه فروش محصولات

شبکه فروش روستا به مصرف کننده عمومی و خاص

زیر ساخت های فناوی اطلاعات این امکان را مهیا می سازد که ساکنین روستا به راحتی بتوانند در بستر شبکه،محصولات خود را به کل سرزمین معرفی و ارسال نمایند و انها را به فروش برسانند و مرزهایی که تا دیروز بر اساس جاده ها شناخته میشد را پشت سر بگذارند.

About Author