3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

روش های کربن دهی گلخانه

زمستان ها که تمامی منافذ گلخانه بسته است باید از تهویه استفاده شود تا غلظت گاز کم شود وگرنه در رشد گیاهان اختلال ایجاد می کند. اما در کل در شرایطی که به co2 زیادی نیازمندیم روش تهویه گزینه مناسبی برای ما نمی باشد وما باید از روش های مختلف کربن دهی بهره ببریم.

روش های کربن دهی گلخانه
مشعل آویزان
این مشعل ها را در فصل های مشخصی از سال، از سقف گلخانه آویزان می کنند و این آویزها از طریق پروپان یا گاز طبیعی، کربن دی اکسید تولید می کنند. این مشعل ها گاز دی اکسید کربن لازم را برای 600 متر مربع تامین می کند و co2 تامین شده توسط آنها فاقد بوی نامطبوع می باشد.

گرم کن کربن دی اکسید ساز
اگر برای گلخانه ای با مساحت 2000 مترمربع به دنبال سیستمی مناسب برای تولید co2 باشیم بهترین گزینه این سیستم است. گرم کن های co2 ساز همان کوره های صنعتی تولید هوای گرم هستند و برای تولید هوای گرم مورد نیاز از روش اشتعال و سایر دستگاه های گلخانه ای برای احنراق این ژنراتور می توان استفاده کرد.

کربن دی اکسیدساز نفتی
کربن دی اکسید ساز نفتی نوعی کوره مستقیم است که از نفتی خاص برای سوزاندن استفاده میکند و آن نفت را به اکسید کربن تبدیل می کند و طی یک احتراق دوباره اکسید های تولید شده را به co2 تبدیل می کند.

About Author