10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

روستای مطلوب (هوشمند)

زندگی در یک روستا مزیت ها و چالشهای خودش را دارد.روستای هوشمند در مورد مردم روستایی است که راه حل بخصوصی برای حل مشکلات و همینطور فرصت های جدید برای بهبود فضای زندگی خودشان را دارند.

هوشمند در اینجا به معنای استفاده از هر ابزار ممکن است و تکنولوژی دیجیتال فقط یکی از ابزارهای موجود است که به معنی فراتر از روستا فکر کردن و گسترش آن به گروهی از روستاهای اطراف و شهرهای کوچک و اتصال آن به دیگر شهرها می باشد.هوشمندی نباید منجر به ایجاد بازارهای فروش جدید برای کمپانی های بزرگ و حذف فرهنگ محلی در روستاها شود.

روستای هوشمند،جوامعی در نواحی روستایی هستند که از راه حل های ابتکاری برای بهبود انعطاف پذیری خود استفاده می کنند و بر روی نقاط قوت و فرصت های محلی تمرکز می کنند،آن ها بر یک رویکرد مشارکتی برای توسعه و اجرای استراتژی خود برای بهبود شرایط اقتصادی،اجتماعی یا زیست محیطی،به ویژه با بسیج راه حل های ارائه شده توسط فن آوری های دیجیتال،تکیه دارند.

با این حال باید توجه داشت که استفاده از تکنولوژِی های دیجیتال پیش شرط تبدیل شدن به یک روستای هوشمند نیست.روستای هوشمند یکی از مفاهیم جدیدی است که در چند سال اخیر محل توجه اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته است.از همین رو اتحادیه اروپا پزوژه ای را در کل اتحادیه بین چندین کشور با محوریت روستای هوشمند آغاز کرد.این پروژه در ذیل شبکه اروپایی برای توسعه روستایی (ENRD) آغاز به کار کرده است.

شبکه اروپایی برای توسعه روستایی به عنوان مرکزی برای تبادل اطلاعات در مورد چگونگی سیاست توسعه روستایی،برنامه ها ،پروژه ها و طرح های دیگر در عمل و چگونگی بهبود آن ها برای دستیابی به اهداف دیگر عمل می کند.

در سرتاسر اروپا،مردم روستا ابتکارات الهام بخش خود را برای ایجاد راه حل برای مشکل ها و فرصت هایی که با آن روبرو هستند اجرا می کنند.این ابتکارات متنوع،آجرهای ساختمان روستاهای هوشمند هستند و چیزهای زیادی برای آموختن از داستانهای آنها وجود دارد.در زیر،مجموعه ای از پروژه ها و ابتکارات را مشاهده خواهید کرد که بطور مداوم گسترش می یابد.

از سال 2014 به این سو،دهکده های متعددی تحت پوشش این پروژه قرار گرفته اند.از طریق این لینک می توانید تعداد قابل توجهی از این پروژه ها را که در کشورهایی همچون اسپانیا،آلمان،فرانسه،ترکیه،اسکاتلند،بلژیک،ایرلند،سوئد … و در حوزه های اجتماعی،کسب و کار ،دیجیتال پیاده شده است را مشاهده فرمایید.:
enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages

هزاران روستا در سراسر ایران وجود دارد و جمعیت بسیاری از روستاهای ایران در حال کاهش است.برای جبران این کاهش می توان تعداد زیادی پروژه مختلف تعریف کرد با این حال باید توجه داشت که برای روستا هوشمند فقط یک مدا وجود ندارد.در ابتدا می توان هر یک از نیازهای زیر را به عنوان مجموعه ای چالش های یک روستا بر شمرد.حال باتوجه به شرایط اقلیمی،فرهنگی،سیاسی و اجتماعی ان منطقه می توان به ابتکار عمل دست زد.

1_دسترسی به سرویس بهداشتی آب آشامیدنی

2_دسترسی به انرژِ(برق و گاز)

3_دسترسی به شیکه های ارتباطی

4_آموزش

5_بهداشت

6_امنیت و رفاه

7_تفریحات و نیازهای فرهنگی

8_کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر توانمندی های روستا

ادامه دارد…

About Author