6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

رسیدن به اقتدار غذایی با حمایت از تولیدکنندگان داخلی

رسیدن به اقتدار غذایی با حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان محقق می‌شود که یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه زارعان، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی در نشست هم اندیشی با عوض علیزاده مقدم، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی است، گفت: باید برای رسیدن به اقتدار غذایی از طریق تولید داخل و حمایت از تولیدکننده داخلی به پیش برویم.

وی ادامه داد: با توسعه صندوق‌های بخش کشاورزی می‌توانیم مشارکت حداکثری مردم برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را شاهد باشیم.

زارعان با تاکید بر افزایش بهره‌وری با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، افزود: این مهم از طریق صندوق‌ها محقق می‌شود.

به گفته رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد پیوست رسانه‌ای برای طرح‌های در حال برنامه‌ریزی لازم و ضروری است.

وی با اشاره به فعالیت ۴.۵ میلیون بهره‌بردار در بخش کشاورزی، یادآور شد: لازم است تا تولیدات رسانه‌ای در قالب مخاطب پسندی این گروه باشد و باید هنرمندانه در این زمینه به پیش برویم.

زارعان یادآور شد: زمانی روابط عمومی موفق است که پاسخگوی همه بخش‌های زیر مجموعه‌ای باشد.

About Author