3 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

راهکارهای عملیاتی کارگروه روستا و عشایر برای حل مشکلات روستاییان

وی افزود:

کار گروه روستا و عشایر ما در سالهای گذشته به طور مفصل درباره وضعیت روستاها کار کرده و به صورت عینی و عملی بیش از 100 روستا در سراسر کشور را بررسی کرده اند و بر همین اساس برای 40 دستگاه و وزارتخانه های مختلف حاکمیتی، مجموعه مباحث مفصلی را تدوین و آماده کرده اند که چگونه می توان از وضع موجود به سمت مطلوب حرکت کرد.

جلیلی ادامه داد: البته این 49 دستگاه نیز فقط منحصر به قوه مجریه و دولت نیست و سایر دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان اوقاف، رسانه ملی و حتی حوزه های علمیه را نیز شامل می شود.

 

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد