10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

دلایل و اهداف شکل گیری شرکت های تعاونی تولید روستایی در کشور

شرکت های تعاونی تولید روستایی در ایران به دلایل مختلفی شکل گرفتند.برخی از مهم ترین دلایل شکل گیری این شرکت ها از بدو تاسیس عبارتند از:

_اجرای اصلاحات ارضی و واگذاری نسق های زراعی به زارعان

_پدید آمدن بحران مدیریت امور عمومی در روستاها و از هم گسیختگی روابط بین خانواده ها و نسق های زراعی متعلق به آن ها پس از اصلاحات ارضی و از بین رفتن رژیم ارباب و رعیتی و به تبع آن نابودی شیوه مدیریت سنتی حاکم بر روستاها

_افزایش سریع تعداد واحدهای خرد یا اراضی کوچک و قطعه قطعه و پراکنده و غیراقتصادی بودن این واحدها

_تقویت نظام دهقانی و تضعیف مناسبات نظام ارباب _رعیتی و تعاونی های سنتی مرتبط با آن

_یکپارچه سازی اراضی مزروعی زارعان داوطلب عضویت در شرکت های تعاونی تولید روستایی در هر یک از روستاهای حوزه عمل آن شرکت ها و تبدیل اراضی پراکنده آنان به یک واحد بهره برداریفنی و اقتصادی با رعایت نظم کشت یکپارچه در جهت حداکثر بهره وری از منابع آب و خاک کشور از طریق ایجاد شبکه های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی

_اجرای طرح های به زراعی و به نژادی،استفاده صحیح و بهینه از منابع موجود و به کارگیری روش ها و فنون نوین کشاورزی در جهت افزایش میزان تولید و بهره وری کشاورزی،

_احیای اراضی بایر و مسلوب المنفعه و موات در منطقه عمل شرکت های مزبور و یا مجاورآن

_فراهم نمودن امکانات و تسهیلات بیشتر برای توسعه،بهبود و ایجاد صنایع دستی،تبدیل،فرآوری و بازاریابی فرآورده های دامی و زراعی و گسترش فعالیت های مفید غیر کشاورزی به منظور ایجاد انگیزه لازم در روستاییان برای سکونت در روستاها و خودداری آنان از مهاجرت به شهرها

_احداث راههای ارتباطی بین دهات

_امکان اعمال سریع تر و جامع تر سیاست های کشاورزی در مناطق روستایی

_آشنا ساختن اعضای شرکت های تعاونی با اصول و شیوه های جدید کاشت،داشت و تقویت روحیه تعاون و همکاری در آن ها

_فراهم شدن موجبات افزایش تولید و درآمد سرانه ساکنان روستاها،پایدار کردن و ارتقاءمعیشت آن ها،تامین رشد مداوم اقتصادی کشور با حفظ مالکیت فردی کشاورزان و تامین حقوق ناشی از آن

_تهیه و تامین ابزار تولیدمحصولات کشاورزی و تامین به موقع و با قیمت نازل نهاده های کشاورزی و ماشین آلات به عنوان تسهیل امور برای اعضای شرکت

_ایجاد امکانات مناسب برای استفاده از تسهیلات بانکی

_تسهیل برقراری ارتباط با سازمان های دولتی و خصوصی از طریق مدیر عامل شرکت و جلوگیری از مراجعات انفرادی اعضا

_امکان ارائه آموزش های فنی به اعضا و همچنین امکان ایجاد مراوده و گفتگو بین اعضا برای انتقال دانش بومی و تبادل اطلاعات حرفه ای

About Author