10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

درخت و جوانی

به این درخت خوب نگاه کنید،
500 سال از عمر شریفش گذشته است و هنوز جوان و با نشاط است!!

این درخت گردو، هنوز سرشار باردهی و ثمر بخشی و اضافه کردن نعمت به زمین و سرزمین و ملت و روستا و خانواده است 

این همه ی فلسفه «سن» جوانی از نگاه باشگاه‌های کشاورزان جوان روستایی است!

ما در روستاهایمان پیرمرد از جنس و سنخ پیرمردان شریف شهری نداریم
در روستاهای ما، تا درختان به بار می‌نشینند و مثمر اند و به زندگی، سرزندگی و صفا می دهند جوان هستند!
سن شریف اصحاب کهف میانسال و بزرگسال بوده اند اما چرا خداوندا می فرمایند،
انهم فتیه امنو بربهم :

آنها جوانانی بودند که به خدا ایمان داشتند؟
چرا؟
چون ثمربخش بودند، چون نبودشان را زمین و زمان و جهان، حس می کرد؟

اگر حبیب ابن مظاهر نبود، کربلا انگار یک حبیب کم داشت
آدم های غیر مثمر، پیر و زمین‌گیر اند، ببخشید، درختان غیر مثمر، غير موثراند حتی اگر جوان باشند، مسرف اند و آب و خاک ضایع می کنند!!

جوان باشید و جوانتر بمانید و هر روز چیزی به دنیا اضافه کنید.

About Author