27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

خصوصیات مرغ های تخم گذار

تیپ مرغان تخمگذار

تنوع طیور،به شکل و فرم کلی بدن آنان از نظر اندازه بدن،وزن،رنگ،پوست و ساق پا،شکل تاج و ریش و … مربوط می شود.اما صرف نظر از نوع نژاد،طیور از نظر میزان تولید و بهره دهی اقتصادی،به چهار دسته تخمگذار،گوشتی،دو منظوره (تخمگذار_گوشتی) و زینتی تقسیم می شوند.

نژادهای تخمگذار به آن دسته از مرغها اطلاق می گردد که در طول دوره زندگی خود،تعداد بیشتری تخم مرغ تولید کنند و ضمنا اندازه تخم مرغ آنها در حدی (اندازه)قابل قبول باشد.این دسته از مرغها از نظر تولید گوشت،خیلی مورد توجه نیستند.البته باید به این نکته نیز توجه داشت که حد تولید تخم مرغ در بین انواع نژادهای مرغان تخمگذار متفاوت است.به عنوان مثال نژادهایی از مرغ تخمگذار وجود دارد که سالانه تا 300 تخم مرغ تولید می کنند،در صورتی که حد نهایی تولید تخم مرغ در برخی نژادها،220 تخم مرغ در سال می باشد.

همچنین باید این موضوع را مدنظر داشت که در کنار خصوصیات نژادی،عوامل متعدد و پیچیده دیگری مانند تغذیه و شرایط پرورش نیز در تولید تخم مرغ موثرند.اندازه تخم مرغ نیز از جمله عواملی است که نژاد مرغهای تخمگذار را مشخص می نماید.شایان ذکر است که وزن تخم مرغ تولیدی در مرغهای تیپ تخمگذار،به طور معمول کمتر از 50 گرم نیست.

اجداد اولیه مرغ،بر اساس غرایز طبیعی و جهت حفظ نسل خود،در فصول معینی از سال تخم گذاری می کرده اند؛ولی به مرور زمان که بشرنسبت به اهلی کردن مرغ تقدام نمود،دریافت که بر اثربهبود شرایط محیطی و پرورشی و نیز با استفاده از اصول اصلاح نژاد و ژنتیک ،می توان تولید تخم مرغ را به میزان قابل توجهی افزایش داد.بدین ترتیب پس از گذشت سالیان متمادی،نژادهایی از مرغ به دست بشر اصلاح شده و شکل گرفتند که دارای ظرفیتهای بالایی از نظر تولید تخم مرغ هستند.

خصوصیات مرغهای تخم گذار(2)

About Author