4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

خصوصیات انتخابات قوی

خصوصیات انتخابات قوی

رهبر معظم انقلاب:

در یک کلمه اگر بخواهیم راجع به اهمیت انتخابات پرشور و قوی عرض کنیم باید بگوییم انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره‌ی درست کشور است.

یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور است. یکی از مهم‌ترین وسیله‌ی رفع موانع پیشرفت است؛ انتخابات قوی این خصوصیات را دارد.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد