10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

خانه داری خانه نشینی نیست…

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع صدها تن از زنان فرهیخته و فعال در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی درخصوص نقش زنان به سخنرانی پرداخت.

 

خانه داری تنها به معنی خانه نشینی نیست بلکه به معنای اصالت دادن به خانه، در عین فعالیت در عرصه‌های مختلف جامعه است.

About Author