27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

جهادگران جوان دهه 1400

تقدیم به جوانان برومند و دوست داشتنی انقلاب، جهادگران جوان دهه 1400

فرزندان و برگزیدگان امام خامنه ی در متن دوم انقلاب!

🌍🏔️🌍 بدون شک، برای ما، نسلی که جوانی اش را در رفتار و گفتار و تلاش های مخلصانه شما جستجو می کند،

بسیار دوست داشتنی و عزیز و ناب هستید! سعی می‌کنیم قدر شما را بدانیم و با همه وجود و در حد وسع خویش، بستر تشکیلاتی حضور اثر بخش و تاریخی شما را فراهم سازیم..

گرچه معتقدیم، هوشمندی شما در طراحی برنامه های حرکت و ابعاد آن، غیر قابل انکار است..

یقینا جهاد و تلاش مقدس در کنار پیشکسوتان ارجمند و تنفس در جوار شهداء سنگرسازان بی سنگر نعمتی بس بزرگ و هدیه ای گرانبها برای شما عزیزان است، جوانانی که کوهپایه‌های ایمان و امیدِ نظام و اسلام و رهبری هستید؛ ایمان داریم در پرتوی نو آوری های اجتماعی و خلاقیت و ابتکار در کشف روش‌های کار با مردم، این مسیر سراسر نور و روشنایی را در مسیر تعالی و تعاون به اوج خواهید رساند..

ان شاءالله…

سرفراز و سربلند باشید شما عزیزان .

About Author