3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

جایگاه مناسب دام

تعریف جایگاه

جایگاه به ساختمان یا ساختمان هایی گفته می شود که برای به وجود آوردن شرایط مماسب زندگی و تولید برای دام ها ساخته شده باشد.شرایط مناسب زندگی و تولید شامل تهیه خوراک به اندازه کافی و از نوع خوب و تهیه هوای تازه و پاکیزه به مقدار کافی است.همچنین بیرون راندن رطوبت زیاد و گازهای زیان آور و حفظ حیوان در برابر سرما و یا نور شدید خورشید،از شرایط مناسب زندگی دام است.

شرایط عمومی جایگاه دام

هر جایگاهی باید شرایط زیر را داشته باشد:

محل جایگاه باید از خانه های روستاییان فاصله داشته باشد؛اما این فاصله نباید به اندازه ای باشد که دامدار در نگهداری دام ها به مشکل دچار شود.

(تصویر شماره 1)

1_گازهای زیان آور شامل گاز کربنیک و گاز آمونیاک است.گاز کربنیک در نتیجه تنفس دام ها حاصل می شود و گاز آمونیاک در نتیجه عمل موجودات زنده ذره بینی بر روی ادرا دام ها به وجود می آید.

 

2_تصویر شماره 2 : از نگهداری تعداد زیادی حیوان در یک محیط محدود پرهیز کنید.

  • زمینی که برای جایگاه دام انتخاب می شود،باید از زمین های اطراف بلندتر و یا ه سطح آن باشد.به این ترتیب از ورود آب های جاری به محل نگهداری دام ها جلوگیری می شود.
  • ساختمان جایگاه دام باید طوری ساخته شود که از نور خورشید به مقدار زیادی استفاده شود.تابیدن نور خورشید به بدن دام ها و به محل نگهداری دام ها بسیار مفید است.
  • ساختمان جایگاه باید طوری باشد که از وزش بادهای فصلی به داخل جایگاه جلوگیری شود.همچنین مسیر ورزش باد همیشه از طرف خانه به طرف جایگاه باشد.
  • دیوار،سقف و کف جایگاه باید از موادی مانند سنگ،آجر و سیمان ساخته شود.به این ترتیب امکان زندگی حشرات و میکروبها کم می شود.همچنین تمیز کردن و ضد عفونی آن راجت تر است.
  • کف جایگاه باید محکم و با دوام،غیر قابل نفوذ و غیر لغزنده باشد.همچنین در برابر مواد شیمیایی و ادرار دام ها،مقاوم باشد.
  • باید تعداد دام ها و بزرگی جایگاه،با هم هماهنگ باشد. (تصویر شماره 2)

در این جا مشخصات جایگاه گاو،گوساله و گوسفند به طور جداگانه گفته می شود.

1_جایگاه گاو

ممکن است برای نگهداری گاو،از جایگاه بسته و یا جایگاه باز استفاده شود.

الف_جایگاه بسته

جایگاه بسته،نوعی از جایگاه گاو است که از هر طرف بسته است.(تصویر شماره 3) این جایگاه

تصویر شماره 3:یک جایگاه بسته دو طرفه برای نگهداری تعداد زیادی گاو

در محیط های روستایی فقط در جاهای بسیار سرد سفارش می شود.در فصل زمستان،حیوان بیشتر وقت ها در جایگاه است.همچنین در فصل های مناسب سال نیز شب ها به داخل ساختمان (جایگاه بسته)هدایت می شود.به این دلیل که این نوع جایگاه از هر طرف بسته است،ممکن است دام ها از نظر هوای تازه در مضیقه (کمبود)باشند.خوب است بدانید که هوای تازه برای دام ها لازم و حیاتی است.اهمیت هوای تازه و کافی حتی از خوراک نیز بیشتر است.به طوری که اگر حتی چند لحظه هوا به ریه دام نرسد،دام تلف می شود،اما بی غذایی را تا چند روز هم تحمل می کند.

در فصل زمستان،وقتی هوای بیرون سرد می شود،دامداران پنجره ها و روزنه های طویله را می بندند.در نتیجه،هوای داخل طویله گرم می شود.هوای گرم داخل طویله،بخار آب حاصل از تنفس و تبخیر از پوست گاوها را بیشتر به خود جذب می کند.در نتیجه هوای داخل طویله به اصطلاح (دم)می کند.این هوای دم کرده برای دام زیان آور است.زیرا تنفس را دچار مشکل می کند.همچنین باعث می شود که گاز آمونیاک بیشتر تولید شود.به این ترتیب انواع بیماری ها در دام به وجود می آید. (تصویر شماره 4)

 

تصویر شماره 4: بسته بودن پنجره ها باعث دم کردن هوای داخل طویله و ناراحتی گاو می شود.

1_تبخیر یعنی بخار شدن آب از روی پوست بر اثر حرارت

2_گاز آمونیاک به وسیله عمل باکتری ها بر روی ادرار حیوان تولید می شود

 

ادامه دارد…

جایگاه مناسب دام (2)

About Author