10 اسفند 1402

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

جایگاه مناسب دام (4)

مشخصات جایگاه گوسفند

برای هر راس گوسفند 1/5 متر مربع فضا در محیط سرپوشیده و حدود 3 تا 4 متر مربع فضا در بهاربند در نظر می گیرند.ارتفاع سقف از کف جایگاه حدود

2/5 تا 3 متر در نظر گرفته می شود.شیب سقف باید به طرف پشت طویله باشد تا هنگام بارندگی،آب به پشت طویله هدایت شود.

در جایگاه سرپوشیده باید بزرگ باشد تا گوسفندان به آسانی داخل و خارج شوند.برای تهیه نور جایگاه،یک لامپ 100 واتی برای هر 46 متر مربع فضا کافی است.

وسایل غذا خوری

وسایل غذاخوری دو نوع است و شامل علف خور و آخور می شود.مواد علوفه ای را در علف خور و مواد آری را در آخور می ریزند.وسایل غذاخوری ممکن است به شکل ثابت و یا متحرک و به صورت یک طرفی و یا دو طرفی باشند. (تصویر شماره 13)

تصویر شماره 13 : در نظر گرفتن آخور و علفخور مناسب باعث جلوگیری از داخل شدن حیوان به آخور و در نتیجه آلودگی خوراک و همچنین جلوگیری و پاش علوفه می شود.

نوع ثابت را می توان از مواد ساختمانی،در داخل طویله و در کنار دیوارهای اصلی و یا دیوارهای میانی طویله ساخت.

دیوارهای میانی،فضای داخل طویله یا جایگاه را به محیط های کوچکتر تقسیم می کنند.با ساختن این دیوارها می توان د درون یک آغل،آغل های کوچکتری برای نگه داری گله به وجود آورد.ارتفاع دیوارهای میانی حدود 120 سانتیمتر است.آخور را در پایین و علف خور را که بیشتر وقت ها نرده ای است در بالای این دیوارها می سازند.(تصویر شماره 14)

تصویر شماره 14 : گوسفندان در حال تغذیه از علوفه،به دیوارهای میانی نیز توجه کنید.

به هر راس گوسفند،به طور متوسط حدود 50 سانتیمتر علف خور و 50 سانتیمتر آخور اختصاص می دهند.بلندی مناسب آخور،حدود 30 تا 35 سانتیمتر است.پهنای علف خور و آخور یک طرفی،35 سانتیمتر و پهنای علف خور و اخور دو طرفی،50 سانتیمتر است.

آبشخور_یک حوضچه برای تهیه آب مورد نیاز گوسفندان در هر یک از قسما هایی که با دیوار میانی از هم جدا می شوند،لازم است.حجم آبشخور باید به اندازه ای باشد که آب تمیز و کافی را برای دام ها تهیه کند.دست کم هفته ای یک بار باید آبشخور خالی شده و پس از شستشو و ضدعفونی ان ،دو مرتبه از آب پر شود (تصویر شماره 15)

تصویر شماره 15: آبشخور باید دارای ظرفیت کافی برای تمیز کردن باشد.

تصویر شماره 16: نگهداری علوفه در انبار از آسیب عوامل محیطی (باران،آفتاب)به آنها جلوگیری می کند.

انبار علوفه

تحت هر شرایطی تهیه یک مکان سرپوشیده برای انبار کردن علوفه لازم است.بزرگی این مکان به مقدار علوفه ای که قصد دارید ذخیره کنید،بستگی دارد.شما دامداران عزیز باید بدانید که نگهداری علوفه بر روی پشت بامها و در نتیجه تابش نور خورشید و یا بارش باران بر روی آنها شدیدا از مرغوبیت علوفه کم می کند.(تصویر شماره16)

ضد عفونی جایگاه دام

برای پیشگیری و مبارزه با بیماری ها،هر چند وقت یک بار باید جایگاه دام را ضدعفونی کرد.این کار باعث از بین رفتن میکروب های بیماری زا در جایگاه می شود.جایگاه دام باید از موادی ساخته شود که کمترین درز و شکاف را نداشته باشد.در این صورت حشرات و میکروب ها نمی توانند در آن رشد کنند.همچنین امکان ضدعفونی کردن آن به روش های مختلف وجود خواهد داشت.

روش های مختلف ضدعفونی

ضدعفونی کردن جایگاه ممکن است به روش های زیر انجام شود:

1_ضدعفونی به وسیله عامل های طبیعی

در طبیعت عامل هایی وجود دارند که در نابودی موجودات زنده ای که باعث بیماری می شوند،بسیار اثر دارند.از جمله این عامل ها می توان نور خورشید،گرما،سرما و زمان را نام برد.

2_عامل های مکانیکی

اثر این عامل ها،بیشتر آسان کردن کار ضدعفونی کننده های شیمیایی است.این عامل ها شامل جارو کردن،برس کشیدن،پاک کردن خاک و خاشاک،استفاده از آب پر فشار و یا آتش به شکل شعله افکن می باشد.(تصویر شماره 17)

انجام این کارها بدون شک در کم کردن آلودگی و انتشار بیماری اثر دارد؛اما میکروب ها و عامل های بیماری را به کلی از بین نمی برد.بنابراین به کار بردن مواد ضدعفونی کننده شیمیایی پس از استفاده از عامل های مکانیکی،برای پیشگیری از عفونت خیلی لازم است.

تصویر شماره 17: استفاده از شعله افکن یکی از مهمترین روش های ضدعفونی جایگاه دام است.

3_ضدعفونی کننده شیمیایی

برای ضدعفونی جایگاه دام،از مواد شیمیایی با ترکیبات متفاوت و نام های تجاری مختلف استفاده می شود.این ترکیبات را می توان به آسانی از مراکز مربوطه خریداری کرد و سپس طبق دستور مصرفی که بر روی جلد آنها نوشته شده است،استفاده کرد (تصویر شماره 18)

اما شرط لازم برای مفید بودن این مواد،این است که میکروب ها در تماس مستقیم با این مواد قرار بگیرند.برای همین،پیش از استفاده از مواد شیمیایی باید محیط جایگاه و یا هر محلی که ضدعفونی می شو،نظافتن شده،مواد اضافی آن خارج شود.

توجه:در وقت ضد عفونی کردن،مواظب باشید تا مواد ضد عفونی کننده،خوراک و آب مورد استفاده دام را آلود نکند.همچنین این مواد نباید در دسترس دام قرار داشته باشد؛زیرا ممکن است حیوان ان را بخورد و مسموم شود.

تصویر شماره 18: آهک می تواند به عنوان ضدعفونی کننده شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد