27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

جایگاه مناسب دام (2)

برای جلوگیری از بیماری ها و زیان های گفته شده،کارهای زیر لازم است :

  • از نگهداری تعداد زیاد دام در زیر یک سقف و در یک محیط کوچک خودداری کنید.
  • اگر روستای شما دارای برق است،با استفاده از هواکش و بازگذاشتن یک پنجره نسبت به ورود هوای تازه و کافی اقدام کنید.در غیر این صورت با بازگذاشتن یک پنجره،عمل تهویه را طوری انجام دهید که بوهای ناجور به مشام نرسد،چشم انسان هنگام ورود به طویله نسوزد و هوا نیز دم نکند (تصویر شماره 5)
  • کود جمع شده در طویله باید هر روز به خارج منتقل شود.
  • تصویر شماره 5: همانهنگی تعداد دام با بزرگی جایگاه و تهویه مناسب باعث راحتی دام ها و افزایش تولید می شود.

تصویر شماره 6 :مناسب بودن آخور باعث راحتی گاوها در هنگام خوراک خوردن و جلوگیری از ریخت و پاش علوفه می شود.

مشخصات جایگاه بسته

در طویله بسته برای راحتی دام ها،باید برای هر راس گاو مکان های مناسب زیر در نظر گرفته شود:

لبه آخور در طرفی که گاو ایستاده،باید حدود 65سانتیمتر و لبه دیگر آن 75 سانتیمتر بلندی داشته باشد و پهنای آخور باید 50 سانتی متر باشد.(تصویر شماره 6)

برای آب مورد نیاز گاوها،برای دو گاو کنار هم،یک آبشخور لازم است.باید توجه کنید که همیشه آب کافی و تمیز در اختیار گاوها قرار داشته باشد.

برای تهیه نور و تهویه جایگاه حدود یک بیستم،یعنی یک قسمت از بیست قسمت از مساحت جایگاه را حساب کنید.سپس به اندازه آن،در دیوارهای جایگاه پنجره باز کنید.پنجره ها باید به سقف نزدیک باشند و طوری باز شوند که از جریان مستقیم هوا بر روی بدن گاوها جلوگیری شود.

برای تهیه نور هنگام تاریکی،یک لامپ (60 واتی)برای هر 4 گاو کافی است.بلندی دیوارهای جایگاه از سطح زمین،در حدود 2/30 تا 2/40 متر پیشنهاد می شود.دیوار جایگاه باید از مواد ساختمانی با دوام ساخته شود.همچنین تا ارتفاع 1/5 متر از کف ،پوشش نرم سیمانی داشته باشد.داشتن پوشش سیمانی،شستشو و ضدعفونی کردن پایین دیوارها را که بیشتر آلوده می شوند.آسان می کند.

ب)_جایگاه باز 

ساختمان جایگاه باز از یک ساختمان بسیار ساده با سه دیوار و یک سقف تشکیل شده و یک طرف آن باز است.جلو این طویله،محلی به نام (بهاربند)برای گردش گاوها در نظر گرفته می شود (تصویر شماره 7).

توصیه می شود،در کشور ما،طویله های باز زیاد شود و جای طویله های بسته،تاریک و کثیف را بگیرد.این نوع طویله ها هم ارزان تمام می شود و هم از نظر بهداشت،به سود دامدار و دام است.طویله های بسته را می توان با تغییرات کمی به طویله باز تبدیل کرد.بسیاری از بیماریهای دام در ایران بر اثر نگهداری دام ها در طویله های نمنانک،تاریک و دور از بهداشت به وجود می آیند.

ساختمان جایگاه باز از یک ساختمان بسیار ساده با سه دیوار و یک سقف  تشکیل شده و یک طرف آن باز است.جلو این طویله،محلی به نام (بهار بند) برای گردش گاوها در نظر گرفته می شود (تصویر شماره 7).

توصیه می شود،در کشور ما،طویله های باز زیاد شود و جای طویله های بسته،تاریک و کثیف را بگیرد.این نوع طویله ها هم ارزان تمام می شود و هم از نظر بهداشت،به سود دامدار و دام است.طویله های بسته را می توان با تغییرات کمی به طویله باز تبدیل کرد.بسیاری از بیماری های دام در ایران بر اثر نگهداری دام ها در طویله های نمناک،تاریک و دور از بهداشت به وجود می آیند.

دامی که در طویله باز نگهداری می شود،چون در برابر سرما و گرما قرار دارد،نیرومند می شود.همچنین در برابر بیماری ها استقامت می کند.در طویله باز، علاوه بر این که شیر گاو بیشتر می شود،بوی طویله و کود نیز به خود نمی گیرد.زیرا هوای طویله باز پاک است.

ادامه دارد…

جایگاه مناسب دام (3)

About Author