10 اسفند 1402

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

جانوران و حشرات مفید مزارع کشاورزی

چه جانورانی برای مزارع کشاورزی مفید هستند؟

 

 

 

1_جغد : تغذیه از موشها

2_سار : تغذیه از انواع حشرات مانند سن گندم

3_کفشدوزک هفت نقطه ای : تغذیه از انواع شته و شپشکها

4_مارمولک : تغذیه از انواع حشرات

5_زنبور گرده افشان : تغذیه از گلها

6_بالتوری : تغذیه از انواع شته ها

7_عنکبوت : تغذیه از انواع حشرات 

8_قورباغه : تغذیه از انواع حشرات 

9_مگس فاز یا دشمن طبیعی سن گندم

10_سنجاقک : تغذیه از انواع حشرات

11_کبک : تغذیه از انواع حشرات

12_ سن شکارگر :تغذیه از انواع آفات

 

 

  • کشاورزان عزیز، مراقب باشید با سمپاشی بی رویه جانوران مفید مزارع را از بین نبرید.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد