27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

ثبت سفارش سیستمی واردات نهاده‌های دامی و انواع روغن خام آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با عنایت به سیستمی شدن صدور مجوز ثبت سفارش برای نهاده‌های دامی و انواع روغن خام و آغاز ثبت سفارش فصل جدید، واردکنندگان می‌توانند وضعیت درخواست مجوز را در سامانه مشاهده کنند.

 

About Author