2 تیر 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تولد ۸.۷ میلیون بره و بزغاله در پاییز ۱۴۰۲

مرکز آمار ایران گزارش داد: تعداد «بره» و «بزغاله» متولد شده در فصل پاییز امسال به ترتیب ٦,٦ و ٢.١ میلیون رأس بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب ۲۰ درصد و ٩ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران گزارش داد، بر اساس نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک، تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور در آذر ماه امسال ٦٢ میلیون رأس برآورد شد که نسبت به آذر ماه سال قبل حدود یک درصد کاهش یافته است. تعداد دام سبک کشور در این ماه شامل ٤٦,٤ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ١٥.٦ میلیون رأس «بز و بزغاله» بوده است.

تعداد دام سبک پروارشده در پاییز سال‌جاری ٥,٢ میلیون رأس بود که نسبت به پاییز گذشته ٩ درصد کاهش یافته است. تعداد «گوسفند و بره» و «بز و بزغاله» پروار شده در این فصل به ترتیب ٣.٦ و ١.٦ میلیون رأس گزارش شده است.

تعداد «بره» و «بزغاله» متولد شده در فصل پاییز به ترتیب ٦,٦ و ٢.١ میلیون رأس بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب 20 درصد و ٩ درصد افزایش داشته است.

About Author