10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

توسعه کمی و کیفی باشگاه کشاورزان جوان

کاربرگ های تشکیل باشگاه کشاورزان جوان

شرح کاربرگها :

کاربرگ شماره 1 (فرم اعضای هیات موسس)

چنان که ملاحظه می شود اولین قدم در مسیر واگذاری امتیاز باشگاه کشاورزان جوان تنظیم کاربرگ شماره 1 می باشد.

این کاربرگ توسط هیات موسس یعنی افرادی که با شناخت کافی از باشگاه و کارکردها و اهداف آن خواستار راه اندازی پروژه در روستا می باشند با هدف توانمندسازی و تربیت نسل جوان خویش به مثابه کشاورزان فردا می باشد.

بدیهی است تا این فرم به جهادکشاورزی شهرستان تسلیم نشود قدم بعدی برداشته نخواهد شد.

کاربرگ شماره2 (فرم درخواست عضویت)

پس از تأیید کاربرگ شماره 1 رئیس هیات موسس می بایست با تحویل فرم عضویت به تعداد مورد نیاز نسبت به توزیع آن بین جوانان و متقاضیان اقدام نماید.

این کاربرگ که ویژه عضویت در باشگاه تنظیم شده است، بایستی با دقت کامل توسط همه جوانان روستا اعم از کشاورزان جوان و بهره برداران و محصلین ساکن در روستا و هم تمام جوانانی که به هر دلیل مهاجرت کرده و در شهرها زندگی می کنند و یا مشغول کار می باشند (البته با رعایت شرط سنی 16 تا 33 سال) تکمیل شود.

بدیهی است با پذیرفتن مهاجرت به عنوان یک حرکت اجتناب ناپذیر اجتماعی و تاریخی نبایستی هویت و اصالت جوانان را از آنها گرفت، همه می توانند از خدمات باشگاه استفاده نمایند.

کاربرگ شماره3 و 4: (مجمع عمومي و صورت جلسه انتخابات اعضای هیات امنا)

هیات موسس موظف است پس از ثبت نام از اعضاء در اولین فرصت و با اعلام قبلی نسبت به برگزاری اولین مجمع عمومی اقدام نماید.

رسالت مهم مجمع در اولین نشست خود انتخاب اعضاء هیات امنا باشگاه می باشد. به نظر می رسد این مهمترین و بنیادی ترین کار مجمع است.

باشگاه چه شعاری خواهد داشت؟
به کجا خواهد رفت؟
از چه قدرت و جایگاهی در روستا و شهر و کشور برخوردار خواهد شد؟
آیا باشگاه قادر خواهد بود برنامه توسعه روستایی خود را تهیه کند؟
آیا نگاه راهبردی به توسعه باشگاه برای توانمندسازی کشاورزان جوان خواهد داشت؟
آیا قادر خواهد بود برای اشتغال و آموزش و ترویج و همچنین رشد و بالندگی مردان امروز و فردای روستا برنامه ریزی نماید؟

و صدها سئوال اساسی دیگر…

بدون شک پاسخ همه سئوالات در گرو نتایج این نشست است و آن اینکه چه کسانی با چه مهارتهایی و با چه اندیشه ای انتخاب می شوند قطعا اگر انتخابات با ملاحظات قومی؛ قبیله ای و خویشاوندی آلوده شود نتایج ارزشمندی به دنبال نخواهد داشت؛

پیشنهاد می شود:

نسبت به فراخوانی همه جوانان با شرایط سنی 16 الی 45 سال با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم اعم از ساکن در شهر یا روستا اقدام شود.
موضوع مجمع و اهمیت انتخاب افراد در تعیین سرنوشت جامعه جوان روستا تبیین گردد.
داوطلبین به خدمت و کار برای جوانان از انگیزه های سرشار تلاش و سازندگی برخوردار باشند.
به همه کاندیداها فرصت یکسان و مساوی جهت ابراز عقاید و دیدگاههایشان نسبت به برنامه هایی که دارند و یا می توانند داشته باشند داده شود.
انتخابات در محیطی سرشار از دوستی و همدلی و بی دخالت و رفتارهای قومی و قبیله ای برگزار شود.

این فرم پس از شمارش آراء انتخاباتی بایستی توسط ناظر و کارشناس ترویج شهرستان و رئیس هیات موسس و همچنین اعضاء منتخب تأیید و تنظیم گردد.

کاربرگ شماره 5 (معرفی اعضای هیات امناء)

این کاربرگ جهت تکمیل پرونده باشگاه در ستاد استان تنظیم شده است و لازم است جهت برنامه ریزی و روشمند کردن نظام خدمات دهی به باشگاهها اعم از سازمان جهاد کشاورزی، سازمان ملی جوانان و … تکمیل و تحویل شود.

کاربرگ شماره 6 (فرم معرفی دبیر)

این کاربرگ اولین حرکت هیات امنا یعنی انتخاب و معرفی دبیر یا دبیران باشگاه می باشد. لازم به توضیح است که انتخاب یک یا دو دبیر بعهده هیات امناست،

در بعضی روستاها با تفکیک مردان از زنان،ساختار مشابهی را برای آنها ایجاد کرده اند و در برخی از باشگاهها به مدیریت واحد باشگاه معتقد و بدان عمل کرده اند در عین حال اساسنامه چنین اجازه ای را به هیات امنا می دهد.

کاربرگ شماره 7 (فرم معرفی اعضاء نشریه روستایی)

غالباً دیده شده است گروه تولید نشریه به هر دلیل با فرهنگیان روستا چه آنها که مهاجرت کرده اند و چه آنها که شغل شریف معلمی را در روستا دارند ارتباط بسیار ضعیفی دارند و یا اصلاً هیچگونه ارتباطی ندارد. بدون شک یکی از اصلی ترین کارکردهای نشریات روستایی انسجام و همبستگی اجتماعی،فرهنگی مردم بویژه جوانان روستا است. آنها بزرگترین سرمایه های انسانی و اجتماعی خویش می باشند و بایستی در این موضوع حتما مورد مشورت و حتی همکاری قرار گیرند.

کاربرگ شماره 8 (فرم جلسات داخلی)

دبیران و اعضای برجسته باشگاه جلسات زیادی برای انجام درست کارهای خویش برگزار می کنند بدیهی است انعکاس آنها به استان می تواند در برطرف کردن بسیاری از مشکلات موثر واقع شود و از طرفی دریافت و جمع بندی نهایی آنها در پایان سال مسئولان سازمان رابا اندیشه ها و مشکلات خاص جوانان آشنا خواهد ساخت؛

لذا توجه به جلسات داخلی با نظم بیشتر و تنظیم کاربرگ آن بسیار مهم است.

About Author