27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

توسعه روستایی مفهومی جامع و چند بعدی

توسعه روستایی
توسعه روستایی مفهومی جامع و چند بعدی بوده که در برگیرنده رشد کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن (صنایع دستی و صنایع روستایی)، زیربناهای اقتصادی ـ اجتماعی،

خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و مهمتر از همه توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی است.

استراتژیهای توسعه روستایی بر هفت هدف مشخص بنا نهاده شده اند که عبارتند از:

رشد تولیدات کشاورزی،

استفاده بهتر از منابع کمیاب،

کاربرد بهینه سرمایه،

ایجاد فرصتهای شغلی،

توزیع مجدد درآمد،

ارتقاء سطح زندگی و مشارکت جمعیت روستایی در تمشیت امور در جامعه.

بدین ترتیب زنان روستایی با توجه به نقش و مسؤولیتهایی که در محیط مزرعه و منزل دارند عهده دار وظایف تولیدی و خدماتی مختلفی می باشند که مسلما در نیل به توسعه روستایی بسیار مؤثر می باشد.

مکان های تولید ثروت برای روستاییان

 در بیشتر روستاها مناظرطبیعی،سرچشمه و منابع آبی، آثار و بناهای بسیار قدیمی و تاریخی به یادگار مانده است که درختان کهنسال چنار،بقعه‌ها و امامزاده‌ها از این جمله‌اند

مطالعه شیوه‌های کاشت، داشت و برداشت محصول، شیوه‌ها و آداب و رسوم حاکم بر استفاده از منابع آب برای آبیاری، تولیدات صنایع‌دستی، همیاری و کمک به یکدیگر، مطالعه جشن‌ها و مراسم، نوع پوشش، لباس و بازی‌ها و مسابقات محلی از موضوعاتی است که برای گردشگران و محققان داخلی و خارجی بسیار جالب و جذاب خواهد بودوتلاش برای افزایش روستاهای هدف گرشگری از برنامه های باشگاه های کشاورزان جوان باشد.

About Author