3 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

توانمندسازی جوانان روستایی

کلیات طرح

هدف:

تربیت نیروی توانمند و کنشگر در اجتماع

 • اقتصاد و کارآفرینی
 • آموزش دهنده
 • تسهیل گر و متنفذ
 • تمشیت امور

رویکرد:

نسل چهارم آموزش؛تربیت کارآفرینان ملی منطقه ای

مبنا:

رشد و توسعه در 5 هوش و مهارت

 • هوش فردی
 • هوش اجتماعی
 • هوش یادگیری
 • هوش مالی اقتصادی
 • هوش معنوی

ساختار کلی:

سه ترم ( پایه ، پیشرفته ، تخصصی )

در قالب کلاس های حضوری و پشتیبانی های آنلاین و مجازی

مدل ارائه:

 • کلاس های آموزشی کارگاهی
 • ارائه کتاب کار آموزشی مهارتی
 • تست های آنلاین تعیین و ضعیت و پیشرفت
 • خدمات پشتیبانی در بستر وب (مقالات آموزشی و کاربردی،پرسش و پاسخ)

2_عناوین آموزشی:

الف) ترم پایه ( ایجاد سکو و اهرم)

هوش فردی:

 • تشخیص تیپ شخصیتی و استعداد یابی
 • گام های موفقیت
 • مدیریت زمان
 • نقشه های ذهن و تفکر شبکه ای
 • مدیریت تفکر_تفکر مثبت

هوش اجتماعی:

 • ارتباطات چهارگانه انسان( ارتباط با دیگران )
 • اصول و فنون ارتباط موثر
 • اعتماد به نفس اجتماعی

هوش یادگیری:

 • تند خوانی
 • تند فهمی
 • یادداشت برداری شبکه ای
 • گام های مطالعه یک کتاب
 • مدیریت جلسه آزمون ها

هوش مالی و اقتصادی: 

 • ذهن ثروتمند
 • مهارت های پنجگانه هوش مالی

هوش معنوی:

 • ارتباط با خالق هستی
 • تاب آوری و افزایش ظرفیت
 • تعادل در ابعاد زندگی

هوش اجتماعی و خانواده:

 • شخصیت شناسی دیگران
 • شناخت تفاوت های زن و مرد
 • حل تعارض ها در خانواده و اجتماع
 • شناخت سبک های ربیتی
 • شناخت دنیای کودک و نوجوان
 • روش های ایجاد اعتماد به نفس در فرزندان
 • تربیت کودک متفکر و کنشگر

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ب) ترم تخصصی (جهش؛مدیریت طرح ها و پروژه ها)

 • سیستم سازی برای طرح ها
 • رشد اقتصادی و کسب و کار
 • اشتغال زایی برای دیگران
 • مربی گری و محور روستا

هوش مصنوعی :

 • ارتباطات چهارگانه انسان (ارتباط با خدا)
 • تعیین رسالت و ماموریت زندگی
 • چشم انداز نویسی

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ج) ترم پیشرفته (سکوی جهش )

هوش فرئی:

 • حل خلاق مساله
 • مدیریت ذهن(تجسم و تصویرسازی ذهنی)

هوش یادگیری:

 • سبک های یادگیری
 • ترکیب و تولید اطلاعات
 • سیر مطالعاتی

هوش مالی و اقتصادی:

 • مراحل راه اندازی کسب و کار
 • ملزومات شش گانه کسب و کار
 • طراحی طرح جامع کسب و کار

 

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد