27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تغذیه گاو شیری (2)

تغذیه گاو شیری

تغذیه گاو شیری

خوراک دانه ای

خوراک های دانه ای که برای تغذیه گاو شیری مناسب هستند،عبارتند از:جو،سبوس،گندم،باقلا،سیاه دانه و بسیاری علوفه های دیگر.

ذرت سیلویی و کاه نیز از علوفه های دیگری هستند که می توانید به جای یونجه تا حدودی آنها را مورد استفاده قرار دهید.البته باید توجه کنید که کاه ارزش غذایی پایینی دارد.بنابراین بهتر است به صورت غنی شده مصرف شود.

روستاییان عزیز بهتر است که در تغذیه گاو از چند نوع خوراک باهم استفاده کنید و توجه داشته باشید که خوراک ها بدون کپک زدگی باشند.البته مقدار و نحوه مصرف هر خوراک باهم فرق دارد،که در مراحل تغذیه گاو شیری شرح داده خواهد شد.

مناسب ترین تغذیه گاو وقتی است که از چند نوع خوراک باهم استفاده کنید.

مراحل تغذیه گاو شیری

یک گاو شیرده پس از زایمان،تا کل آمدن بعدی،مقدار شیرش کم کم زیاد می شود.اما بعد از کل آمدن،مقدار شیردهی آن کم می شود در این حالت باید دو ماه پیش از زایمان،شیر گاو را مخصوصا خشک کنید.

تغذیه گاو تازه زا تا آبستنی بعدی

هر گاو بعد از زایمان تا آبستنی بعدی،در صورت تغذیه خوب میزان شیرش تا حد زیادی بالا می رود.به همین سبب،در این دوره باید به گاو شیری رسیدگی بیشتری کنید.

اگر گاوها روزها در مراتع خوب و پر علف چرا می کند،لازم است شب ها با توجه به مقدار شیردهی گاو،در حدود 1 الی 2 کیلوگرم جو یا گاودانه به آن بدهید.اما اگر گاو در مراتع کم علف و یا از پس چر مزارع ایتفاده می کند،باید مقدار جو یا گاودانه را به 3 الی 4 کیلوگرم افزایش دهید.

 

به گاوهای شیری که روزها در مراتع می چرند،خوراک کمکی مانند جو یا گاودانه بدهید.

 

به گاوهای شیری که در طویله خوراک می خورند،علاوه بر یونجه یا خوراک سیلویی،باید خوراک مقوی و پر ارزش دیگری مثل گاودانه یا جو بدهید.مثلا یک گاو 300 کیلوگرمی که در روز 12 کیلوگرم شیر می دهد،روزانه به حدود 6 کیلوگرم یونجه و 4 کیلوگرم جو یا گاودانه احتیاج دارد.سعی کنید برای تغذیه گاو تازه زا و پر شیر از کلش و یا هر نوع خوراک بی ارزش دیگر استفاده نکنید،بلکه یونجه یا ذرت سیلویی به همراه خوراک دانه ای را برای تغذیه گاو تازه زا در نظر بگیرید.

 

 

هرگز از کاه،کلش و یا از هر نوع خوراک بی ارزش دیگر برای تغذیه گاو تازه زا و پر شیر استفاده نکنید.

در تغذیه گاو همیشه به مقدار خوراک،وزن گاو و اندازه شیر آن توجه کنید و متناسب یا آن خوراک لازم و خوب برای گاو انتخاب کنید.

اگر بخواهید از ذرت سیلو شده استفاده کنید،باید توجه کنید،باید توجه کنید که یک گاو 300 کیلوگرمی،روزانه به جای 6 کیلوگرم یونجه به 18 کیلوگرم ذرت سیلو شده،به همراه علوفه دانه ای احتیاج دارد.ارزش غذایی هر کیلوگرم یونجه برابر با ارزش غذایی سه کیلوگرم ذرت سیلو شده است.در هر حال انتخاب با شماست که از کدام خوراک برای تغذیه گاو خود استفاده کنید.اما همیشه به مقدار و نوع خوراک متناسب با وزن گاو و مقدار شیر آن توجه کنید.

ادامه دارد…

تغذیه گاو شیری (3)

About Author