6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تعاونی های روستایی

صنایعی که در ارتباط با مسائل جغرافیایی،اجتماعی،محصولات کشاورزی و دامداری روستا هستند،نسبت به صنایعی که کمتر با این موارد در ارتباطند،به نسبت با سرمایه کمتر،اشتغال زایی بیشتری را ایجاد می کنند.

از این رو صنایعی می توانند در روستا با صرفه اقتصادی فعالیت کنند که با وضعیت جغرافیایی،اقتصادی و اجتماعی محل استقرار صنعت هماهنگ باشند

از جمله مشخصات کشور های در حال توسعه،اقتصاد تک محصولی و اتکا به یک یا ندرتا چند قلم محدود کالاهای صادراتی است.

از طرفی بنیان اقتصادی ممالک در حال توسعه به گونه ای است که برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی در مواردی برای تامین حداقل نیازهای خود به ارز احتیاج دارند که این امر در گرو امکان صدور مواد و حتی محصولات به خارج است.لذا توسعه صادرات اعم از صدور مواد خام،کالاهای نیمه ساخته و صنایع دستی و در نتیجه ایجاد درآمدهای ارزی،از شرایط اساسی توسعه اقتصادی است.

از این رو با توجه به نیاز کشور به درآمدهای ارزی،از شرایط اساسی توسعه اقتصادی است

از این رو با توجه به نیاز کشور به درآمدهای ارزی و لزوم خارج کردن اقتصاد کشور از انحصار سیستم تک محصولی نفت،تاکید بر صادرات صنایع دستی و سایر فراورده های فوق و کوشش در شناسایی و گسترش شبکه صادراتی آن ها یک ضرورت اقتصادی است.

صنایع دستی به علت ویژگی هایی مانند آموزش آسان،بالا بردن سطح اشتغال،عدم نیاز به متخصصان خارجی نسبت به سایر بخش های اقتصادی از درآمدزایی و ارزش افزوده بالایی برخوردار است و با توجه به این مهم نقش صنایع دستی و توجه به بازاریابی این محصولات در این درآمدزایی بسیار مهم است.

بیش از 30 درصد از جمعیت کشور ما را جامعه روستایی تشکیل می دهد.

در این جوامع،افراد روستایی در بخشی از فصول سال بیکاری یا کم کاری رو به رو هستند و این بیکاری های فصلی می تواند زمینه ساز مهاجرت های روستا_شهری باشد.

اما صنایع دستی با ویژگی هایی از جمله عدم نیاز به سرمایه گذاری های زیاد و قابل دسترس بودن منابع در محل می تواند برای افراد روستایی به عنوان شغل ثابت و پایداری تلقی شود و جلوی مهاجرت های روستا شهری را نیز بگذرد.

جهانیان با وجود تنوع و تکثر صنایع دستی ایران تنها با تعداد محدودی از این صنایع آشنا هستند،ولی معرفی صنایع دستی ایران می تواند در صنعت گردشگری و اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد به طوری که در سال 83 بالغ بر یک میلیون و 200 هزار گردشگر وارد شده اند و به نوبه خود این گردشگران هدایایی به همراه خود برده اند.

تولید انواع صنایع دستی باعث شناسایی بیشتر ایران در خارج شده و جهانگردان بیشتری را روانه ایران کرده است.

در این راستا جهانگردان این صنایع را هم به ارز خارجی خریداری می کنند و هم صادرات آن برای ما ارز کافی ایجاد می کند.

ادامه دارد…

تعاونی های روستایی (1)

About Author