10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تعاونی های روستایی (9)

درآمد پایدار روستایی

 1. توجه به تقویت زیرساخت های مورد نیاز کارآفرینان روستایی
 2. افزایش سطح حمایت های اقتصادی توسط نهادها و سازمان ها
 3. افزایش آگاهی های اجتماعی در رابطه با ارزش و اهمیت کارآفرینی و نوآوری
 4. پرورش خلاقیت و کارآفرینی،تحقیق و توسعه،آموزش و بسترهای لازم و تقویت اقتصاد روستا
 5. برنامه های آموزشی کارآفرینی به منظور تقویت خودکارآمدی در کشاورزان لحاظ شود
 6. معرفی طرح های کارآفرینی موفق
 7. نشست با روستاییان کارآفرین و موفق و نمونه
 8. آموزش های فنی حرفه ای لازم برای مهارت های کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید
 9. تامین امنیت در جهت سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی و خدماتی و همچنین افزایش پوشش بیمه ای برای نیروی کار شاغل در کارگاه های کوچک و تشویق کارفرمایان به بیمه نمودن افراد شاغل در کارگاه ها و حمایت از کارفرمایان به وسیله سیاست هایی چون معافیت حق بیمهخ
 10. فراهم نمودن زمینه اشتغال در صنایع تبدیلی و تکمیلی و حمایت های دولتی خصوصا سازمان جهاد کشاورزی در جهت افزایش صنایع بسته بندی محصولات باغی،
 11. افزایش و بهبود زیرساخت های ارتباطی و خدماتی
 12. شهرک های کسب و کاری.این شهرک ها با ایجاد فضای مناسب برای رشد کسب و کارها و کارآفرینی باعث رشد شرکت ها و بنگاه های روستایی می گردند.
 13. فرهنگ سازی از مهم ترین و زیربنایی ترین اموری است که باید برای توسعه کارآفرینی در نظر گرفت.کارآفرینی نیازمند فرهنگ خاصی است که پرورش آن بسیار سخت و نیازمند نلاشی طولانی مدت است.
 14. توانایی درک تغییرات و کشف فرصت ها،مشارکت و کار گروهی،خلاقیت و نوآوری،روحیه ی استقلال طلبی و مسئولیت پذیری،مخاطره پذیری و مخاطره جویی،همگی از عناصر اصلی سازنده فرهنگ کارآفرینی هستند که نمی توان صرفا با انجام برنامه های کوتاه مدت و ضربتی به آن ها دست یافت.بهترین راهکارهای توسعه فرهنگ کارآفرینی در روستاها،ارتقای سواد کارآفرینی روستانشینان از طریق برنامه های آموزشی و ترویجی مختلف است.
 15. تدوین ساختار و معماری مشاغل روستایی و عناصر سازنده آن ها یکی از رویکردهای آموزشی نوین و اثربخش می باشد.توسعه مجموعه ای از سوادهای فرهنگی،فناوری و اطلاعاتی باعث توانمندشدن روستاییان شده و آنان را در ایجاد،توسعه و بهره برداری از کسب و کارها و منابع خود یاری می رساند.

 

About Author