3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تعاونی های روستایی (5)

استراتژی توسعه کارآفرینی روستایی

برای اینکه بتوان ثابت کرد که کارآفرینی به عنوان یک راهبرد و استراتژی در توسعه روستایی می تواند مطرح باشد یا نه،قبل از هر چیزی باید اهداف برنامه ریزی های توسعه روستایی مشخص شود.تا بتوان نتیجه گرفت که،کارآفرینی در رسیدن به این اهداف چقدر می تواند موثر باشد؟

بنابراین اهداف توسعه روستایی را می توان اولا،از طریق تعاریف موجود در زمینه توسعه روستایی،ثانیا،دیدگاه های صاحبنظران،سازمان ها و ارگان های مختلف ملی و بین المللی و بالاخره سیاست ها و برنامه هایی که دولت ها تا به حال به دنبال آن بوده و هستند،مشخص کرد.

با در نظر گرفتن کوارد فوق و با مراجعه به متون مختلف می توان دریافت که،هدف های اصلی توسعه روستایی در اکثر کشورها،خصوصا کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که کشور ما نیز جزء این گروه از کشورهاست،عبارتند از:

1_بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم (روستاییان فقیر).

2_بهبود و بهره وری،افزایش اشتغال،تامین حداقل قابل قبول غذا،مسکن و بهداشت.

3_افزایش تولید،کاهش بیکاری،توزیع متناسب درآمد،عدالت اجتماعی.

4_فقرزدایی،افزایش مشارکت اجتماعی،بالا رفتن سطح استاندارد زندگی،حفظ محیط زیست.

هدف برنامه ریزی روستایی،بهبود شرایط زندگی در نواحی روستایی،ارتقا سطح و استانداردهای زیستی مردم و بهبود شرایط زندگی در فضای روستایی است.

ایجاد چنین شرایطی،محیط روستا را تبدیل به فضایی جذاب برای زندگی روستاییان،و محیط کار و تلاش برای افزایش تولید و بهره وری اقتصادی می نماید. رسیدن به این اهداف،علاوه بر رشد و توسعه روستا،زمینه ای برای رسیدن به توسعه ملی نیز می گردد.

ادامه دارد…

About Author