27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تدوین نقشه حاصلخیزی خاک کشور با کمک فائو ، آیین نامه حفاظت از خاک به زودی ابلاغ می‌شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نقشه حاصل خیزی خاک کشور در حال تهیه است گفت: آیین نامه حفاظت از خاک نیز در هیئت دولت در شرف ابلاغ است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم صفدر نیازی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در مراسم ملی روز جهانی خاک اظهارداشت: تا سال 2050 جمعیت جهان به 9.7 میلیارد نفر می رسد که برای تامین نیاز این جمعیت باید تولید غذا را 60 درصد افزایش دهیم که این مهم با افزایش عملکرد محقق میشود.

وی افزود: 80 درصد اراضی کشاورزی در جهان دیم هستند که 60 درصد غذا را تولید می‌کنند؛ در کشورمان نیز 60 درصد اراضی کشاورزی دیم هستند اما تنها 20 درصد غذا را تولید میکند که ما نیز در کشورمان باید بتوانیم عملکرد را افزایش دهیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: آیین نامه حفاظت از خاک در هیئت دولت در شرف ابلاغ است.

وی تصریح کرد: توسعه نظام نسخه نویسی در اراضی زراعی و باغی با مشارکت نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در حال آغاز است.

نیازی گفت: مطالعه 20 میلیون از اراضی ملی در پروژه آبخیزداری در راستای حفاظت از آب و خاک در دستور کار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: نقشه حاصل خیزی خاک کشور با کمک فائو و موسسه تحقیقات خاک و آب کشور در حال تدوین است.

About Author